Transparantieverklaringen – oude reglementering

Verklaring Art. 74§7 van de wet van 1 april 2007 – 20 februari 2008

 

Volgens artikel 74 § 7 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, ontving D’Ieteren n.v. op 20/02/2008 mededelingen van de volgende aandeelhouders die alle wettelijk vereiste vermeldingen bevatten en in het bijzonder melden dat, apart of met andere personen met wie zij handelen in gemeenschappelijk overleg, deze aandeelhouders op 30 september 2007 meer dan 30% van de door de vennootschap uitgegeven effecten met stemrecht bezitten:
  • de Nayarit Groep, samengesteld uit Nayarit Participations s.c.a., Dhr. Roland D’Ieteren en Dhr. Nicolas D’Ieteren, onderling verbonden. Deze groep handelt in gemeenschappelijk overleg met Copeba n.v.;
  • de SPDG Groep, samengesteld uit SPDG n.v., Reptid Corporation (Delaware), Mevr. Catheline Périer-D’Ieteren en Dhr. Olivier Périer, onderling verbonden, handelend in gemeenschappelijk overleg met Copeba n.v.;
  • de bovenvermelde groepen Nayarit en SPDG handelend in gemeenschappelijk overleg;
  • Copeba n.v. enerzijds handelend in overleg met de Groep Nayarit en anderzijds met de SPDG Groep.

 

Transparantieverklaring – 27 maart 2007

De Raad van bestuur van D’Ieteren werd vandaag door Nayarit Participations s.c.a. in kennis gesteld van een transparantieverklaring. Hieruit blijkt dat deze vennootschap 185.000 gewone D’Ieteren-aandelen heeft aangekocht waardoor haar participatie op 25,21% van de effecten die het kapitaal samenstellen neerkomt en op 23,12% van het geheel van de stemrechten.

Transparantieverklaring – 26 december 2006

 

De Raad van Bestuur van de s.a. D’Ieteren n.v. heeft vandaag een transparantieverklaring ontvangen van de s.a. SPDG, die optreedt als mandataris van rechtspersonen en natuurlijke personen waarvan hieronder sprake, welke de vennootschap op de hoogte brengt van:
  • de verwerving van 65.316 aandelen door de s.a. SPDG
  • de verwerving van 42.246 aandelen door de sca Nayarit Participations
  • de integratie van nieuwe natuurlijke personen in de gezamenlijke acties die respectievelijk de s.a. SPDG, Cobepa en een natuurlijke persoon, enerzijds, en de sca Nayarit Participations, Cobepa en een natuurlijke persoon, anderzijds, binden,
  • het bestaan van een gezamenlijke actie tussen de s.a. SPDG en de personen die ermee verbonden zijn, en de sca Nayarit Participations en de personen die ermee verbonden zijn.

 

Transparantieverklaring – 14 november 2005

De Raad van bestuur van D’Ieteren werd vandaag door Cobepa in kennis gesteld van een transparantieverklaring. Hieruit blijkt dat het totale aantal gewone maatschappelijke aandelen dat Cobema n.v. in het kapitaal van D’Ieteren n.v. hield, met name 425.000, door Cobepa werd verworven voor de uittreding van Cobema uit de Cobepa-groep.