HALFJAARRESULTATEN 2020

- Dit is een samenvatting. Voor verdere details verwijzen we naar het persbericht. -

De voornaamste prestatie-indicator (KPI) van de groep D’Ieteren – het aangepaste geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel – bedraagt 103,9 miljoen EUR. Op vergelijkbare basis (aandeel van 54,79% in Belron in H1 2019 en H1 2020) is dit 41% lager in vergelijking met de eerste zes maanden van vorig jaar.

Vanaf midden maart werden al onze activiteiten negatief beïnvloed door de COVID-19-pandemie, met gedeeltelijke of volledige lockdowns. Eerst en vooral hebben we de nodige maatregelen genomen om onze medewerkers, klanten en leveranciers te beschermen. De groep is alle personeelsleden die tijdens de pandemie met de grootste zorg bleven werken, uiterst dankbaar.

We beperkten ook de impact van de crisis op onze liquiditeitspositie en onze rentabiliteit door onze kosten, de kapitaaluitgaven en het werkkapitaal passend te beheren.

Daardoor kon onze aangepaste vrije kasstroom (groepsaandeel) gegenereerd door onze activiteiten 439 miljoen EUR bereiken tijdens de periode.

De netto cashpositie van het segment Corporate bedraagt 1.451 miljoen EUR.

Na het dieptepunt in april herstelden onze activiteiten zich geleidelijk aan en verbeterden ze week na week, en vooral in juni met uitstekende resultaten voor de maand. Deze trend zette zich voort in juli.

  • Het aandeel van D’Ieteren Auto steeg van 22% tot 23% op een markt van nieuwe wagens die daalde met 29,6%. De daling van de verkopen (-24%) tot 1.470 miljoen EUR en van het aangepaste resultaat vóór belastingen, groepsaandeel (-58%) tot 36 miljoen EUR weerspiegelt voornamelijk de veel lagere volumes ondanks aanzienlijke kostenbesparingen.
  • De verkopen van Belron daalden met 12% tot 1.853 miljoen EUR en het aangepaste resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, daalde met 9% tot 93 miljoen EUR. Dit weerspiegelt lagere volumes, een betere mix en een sterke kostenbeheersing.
  • De verkopen van Moleskine daalden met 42% tot 41 miljoen EUR en het aangepaste resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, daalde tot -16 miljoen EUR (-1,8 miljoen EUR in H1 2019). Er werd een waardeverminderingsverlies van 21 miljoen EUR erkend met betrekking tot de impact van de COVID-19-pandemie op de prestaties op korte termijn.
  • Corporate & Niet-toegewezen (dat de corporate- en vastgoedactiviteiten omvat) rapporteerde een aangepast resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, van -9,3 miljoen EUR in H1 2020, inclusief een voorziening van 8 miljoen EUR voor het aangekondigde Solidariteitsprogramma, in vergelijking met -9,1 miljoen EUR in H1 2019.

Gezien de onzekerheden betreffende de toekomstige evolutie van de COVID-19-pandemie formuleert de groep D’Ieteren geen gekwantificeerde verwachtingen voor het volledige jaar 2020.

Einde van de samenvatting

 

Profiel van de groep

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om het sociale leven van de burgers te verbeteren dankzij vlotte, toegankelijke en duurzame mobiliteit. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2019 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.

 

Contact

Francis Deprez, Chief Executive Officer

Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Financial Communication - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com