Publicatie van het jaarverslag 2019 en regelingen voor de organisatie van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 28 mei 2020

D’Ieteren kondigt de publicatie van zijn jaarverslag 2019 aan. Het verslag is beschikbaar in het Frans, het Nederlands en het Engels, en kan in PDF gedownload worden op de site van de groep op het volgende adres:

https://www.dieteren.com/nl/newsroom/jaarverslag/2019.

In de uitzonderlijke context van de Covid-19-pandemie verleent de groep D’Ieteren absolute voorrang aan gezondheid en veiligheid inclusief dat van zijn aandeelhouders en medewerkers. De Raad van bestuur heeft dan ook beslist om de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van donderdag 28 mei 2020 (de ‘Algemene Vergaderingen') te houden zonder de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders en andere partners, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 tot vaststelling van verschillende bepalingen in het vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie.

De precieze organisatorische regelingen met betrekking tot de Algemene Vergaderingen zijn uiteengezet in de bijeenroepingen die gepubliceerd zijn op de site van D’Ieteren (www.dieteren.com/nl/algemene-vergaderingen). De Algemene Vergaderingen worden op 28 mei 2020 vanaf 15.00 uur op de site van D’Ieteren in videoformaat (webcast) uitgezonden voor de aandeelhouders. De uitoefening van het stemrecht van de aandeelhouders zal niet rechtstreeks kunnen gebeuren, maar uitsluitend per stemformulier of bij volmacht.  De formulieren zijn beschikbaar op de website van D’Ieteren. De aandeelhouders kunnen vooraf schriftelijk hun vragen stellen. Deze zullen tijdens de uitzending van de Algemene Vergaderingen mondeling worden beantwoord. 

Einde van het bericht

 

Profiel van de groep

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om het sociale leven van de burgers te verbeteren dankzij vlotte, toegankelijke en duurzame mobiliteit. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.
  • Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.
  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.
  • D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.

 

Contactpersonen

Francis Deprez, Chief Executive Officer

Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Pascale Weber, Investor Relations - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com