COVID-19: impact en maatregelen

Francis Deprez, CEO van D’Ieteren Groep: “De huidige situatie is waarschijnlijk een van de meest onzekere die we ooit hebben meegemaakt, aangezien ze ons zowel persoonlijk als op bedrijfsvlak treft. Het is onze prioriteit om maatregelen te treffen met de veiligheid en het belang van alle stakeholders in het achterhoofd. D’Ieteren is een veerkrachtige en financieel robuuste groep. Tijdens zijn 215-jarige bestaan heeft D’Ieteren al verschillende crisissen doorstaan. We hebben er het volste vertrouwen in dat we ook deze crisis te boven zullen komen, en dat we er sterker zullen uit komen dankzij onze waarden en onze teaminspanningen. Onze activiteiten zijn zich al aan het voorbereiden op de heropstart zodra de lockdown opgeheven wordt. Hartelijk dank aan al onze medewerkers voor hun engagement en leiderschap in deze nooit eerder geziene tijden.”

1. Groepsniveau

Al vanaf de start van de COVID-19-crisis heeft D’Ieteren snel maatregelen getroffen om de veiligheid van zijn werknemers, klanten en leveranciers te verzekeren. De Groep onderneemt ook actie om de impact van de pandemie op de kasstroom te beperken tot het minimum, terwijl ervoor gezorgd wordt dat het over de nodige liquiditeit beschikt voor een langdurige crisis. Het programma voor de inkoop van eigen aandelen ten bedrage van 150 miljoen EUR werd dan ook tijdelijk opgeschort. Sinds de start van dit programma op 4 september 2019 kocht D’Ieteren in totaal 934.692 eigen aandelen terug, voor een totaalbedrag van 43.353.416 EUR.

COVID-19 zal een significante impact hebben op de resultaten van D’Ieteren in het boekjaar 2020, ook al is het momenteel nog onmogelijk om deze impact in te schatten. We trekken dan ook onze verwachting in. De vooruitzichten voor het jaar zijn zeer onzeker geworden door het gebrek aan duidelijkheid over de duur en de economische impact van de lockdowns.

Met onze belangrijke kaspositie op het niveau van Corporate blijven we zoeken naar interessante fusie- & overnamemogelijkheden die consistent zijn met de investeringsstrategie van D’Ieteren.

2. D’Ieteren Auto

Sinds 16 maart werkt het kantoorpersoneel van D’Ieteren Auto verplicht van thuis uit. De concessies en showrooms sloten op 18 maart hun deuren, toen de lockdown in België van kracht werd. De Europese fabrieken van de Volkswagen Groep zijn momenteel gesloten. De naverkoopactiviteiten van D’Ieteren blijven essentiële diensten verlenen aan klanten in de gezondheids- en noodsector. We verlenen hun ook toegang tot wagens van onze Contact Centers, en onze Poppy-vloot (deelwagens) is gratis beschikbaar voor hen. De Belgische overheid heeft de lockdown al verlengd tot 19 april en heeft aangegeven dat een verdere verlenging mogelijk is. Er werden scenario’s opgesteld om de activiteit te hervatten zodra dit toegelaten is. Het aandeel van D’Ieteren Auto op de Belgische markt van de nieuwe voertuigen steeg van 21,1% in maart 2019 tot 24,4% in maart 2020 en van 20,1% in het eerste kwartaal van 2019 tot 22,3% in het eerste kwartaal van 2020.

Alle nodige maatregelen worden genomen om de impact op de resultaten en de kasstromen te beperken, via economische werkloosheid, uitstel van sommige projecten, beperking van de marketinguitgaven en verbetering van het werkkapitaal.  

3. Belron

Alle landen waar Belron aanwezig is, worden momenteel getroffen en opereren op verschillende activiteitsniveaus. Italië, Frankrijk en Spanje hebben hun netwerk grotendeels gesloten, in overeenstemming met de overheidsmaatregelen, terwijl Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten actief zijn op een aanzienlijk lager activiteitsniveau.

In alle landen werden maatregelen voor kostenbeheersing en kasbeheer geactiveerd om de cashburn te beperken tot het minimum; projecten zijn on hold gezet, en ook de capex-uitgaven zijn uitgesteld. Veel landen waar Belron actief is, helpen de lokale medische gemeenschappen waar ze maar kunnen, bijvoorbeeld door handschoenen en maskers te schenken, of door vrijwilligerswerk te doen. Elk land waar Belron aanwezig is, is ook in staat en klaar om de activiteit te hervatten zodra de lokale voorschriften dit toelaten.

Er zijn geen convenanten op de Term Loans B (2,6 miljard EUR-equivalent), en de eerste vervaldag van de TLB is 7 november 2024. De doorlopende kredietfaciliteit (‘revolving credit facility’) ten bedrage van 280 miljoen EUR werd in maart 2020 opgenomen uit voorzorg.

4. Moleskine

De activiteiten van Moleskine in China werden vanaf eind januari getroffen door COVID-19. De Chinese leveranciers zetten hun productie eind januari stop, maar hervatten die in maart. De winkels in Europa en de VS zijn momenteel gesloten, maar in APAC openden ze opnieuw hun deuren met beperktere openingsuren. Het Wholesale- en het B2B-kanaal worden getroffen door de impact van de lockdowns op onze klanten. Er worden commerciële acties gelanceerd om de verkopen via Moleskine’s eigen e-Commerce-platform (www.Moleskine.com) en via platformen van derden (bv. Amazon, Alibaba) te bevorderen.

Moleskine heeft verschillende maatregelen getroffen om de kosten te beheersen en de kaspositie te beschermen.

Op het einde van 2019 bedroeg de externe nettoschuld van Moleskine (pre-IFRS 16) 77 miljoen EUR. Het aflossingsschema van de banklening voorziet een terugbetaling van 16,5 miljoen EUR in 2020.

Einde van het persbericht

 

 Profiel van de groep

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om het sociale leven van de burgers te verbeteren dankzij vlotte, toegankelijke en duurzame mobiliteit. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.
  • Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.
  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.
  • D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.

 

Contactpersonen

Francis Deprez, Chief Executive Officer

Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Pascale Weber, Investor Relations - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com