Inkoop van eigen aandelen

1. Programma voor inkoop van eigen aandelen

In overeenstemming met artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, maakt de vennootschap D’Ieteren n.v. bekend dat ze in de periode van 11 tot 17 maart 2020 in totaal 119.471 eigen aandelen heeft gekocht op Euronext Brussel en/of een MTF, in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften.

D’Ieteren n.v. verrichtte deze inkoop van eigen aandelen in het kader van het programma voor de inkoop van eigen aandelen zoals beslist en aangekondigd door de Raad van Bestuur van D’Ieteren n.v. op 28 augustus 2019, ten bedrage van maximaal 150 miljoen EUR (zie persmededeling van 28 augustus 2019). Het programma werd op 4 september 2019 gelanceerd. De aankopen worden verricht in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften en binnen het kader van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 mei 2018. In het kader van dit programma voor de inkoop van eigen aandelen heeft D’Ieteren tot op heden in totaal 615.384 eigen aandelen ingekocht, ten bedrage van in totaal 29.816.836 EUR.

2. Inkoop van eigen aandelen ter dekking van aandelenoptieplannen

In overeenstemming met artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, maakt de vennootschap s.a. D’Ieteren n.v. vandaag bekend dat zij tussen 11 en 16 maart 2020, 33.758 eigen aandelen heeft gekocht op Euronext Brussel. De aandelen werden gekocht voor een gemiddelde prijs van 50,12 EUR per aandeel. Deze terugkoopactie werd verricht ter dekking van aandelenoptieplannen ten voordele van het kaderpersoneel, krachtens de bevoegdheid verleend aan de Raad van bestuur door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 31 mei 2018.

3. Totaalaantal eigen aandelen

Het totaalaantal eigen aandelen in het bezit van D’Ieteren bedroeg 1.680.773 op 16 maart 2020. Het totaalaantal uitstaande gewone aandelen D’Ieteren n.v. bedraagt 55.302.620.

Einde van de persmededeling

 

Profiel van de groep

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om het sociale leven van de burgers te verbeteren dankzij vlotte, toegankelijke en duurzame mobiliteit. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.
  • Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.
  • Moleskine (voor 100% eigendom) ) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.
  • D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.

 

Contactpersonen

Francis Deprez, Chief Executive Officer

Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Pascale Weber, Investor Relations - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com