JAARRESULTATEN 2018

- Dit is een samenvatting. Voor verdere details verwijzen we naar het persbericht. -

2018 was een positief jaar voor D’Ieteren: zijn activiteiten kenden een sterke groei van de verkopen en de winst, en de voornaamste prestatie-indicator (KPI) van D’Ieteren – het aangepaste geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel – steeg met 15,8% tot 226,1 miljoen EUR terwijl een groei van 10-15% werd verwacht.

 • De stijging van de verkopen van D’Ieteren Auto (+3,2%) was het gevolg van een gunstig prijs- en modelmixeffect. Het marktaandeel steeg tot 21,45% (+14 bp). Het aangepaste resultaat vóór belastingen, groepsaandeel steeg met 18,7% en weerspiegelt een gunstig modelmixeffect en een goede kostenbeheersing.    
 • Belron rapporteerde een sterke organische groei van de verkopen (+10,3%). Op vergelijkbare basis steeg het aangepaste bedrijfsresultaat met 20,1%. De stijging met 10,3% van het aangepaste resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, weerspiegelt hogere bedrijfsresultaten en hogere financiële kosten als gevolg van de herfinanciering en cash distributie aan de aandeelhouders in het vierde kwartaal van 2017 en het vierde kwartaal van 2018.
 • De verkopen van Moleskine stegen met 14,8% bij constante wisselkoersen. Elke regio realiseerde een tweecijferige groei. B2B was het snelst groeiende kanaal. Het aangepaste resultaat vóór belastingen steeg met 24,3% tot 18,9 miljoen EUR.
 • Het segment Overige (dat de corporate- en vastgoedactiviteiten omvat) rapporteerde een aangepast resultaat vóór belastingen, groepsaandeel van -4,8 miljoen EUR in 2018, in vergelijking met -4,3 miljoen EUR in 2017.
 • De raad van Bestuur stelt een bruto gewoon dividend van 1,00 EUR per aandeel voor.

Op vergelijkbare basis streeft D’Ieteren voor het boekjaar 2019 een tweecijferige stijging van zijn aangepast geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, na. Voor de verwachting wordt uitgegaan van een belang in Belron van 54,10% in 2018 (herleid) en 2019 en gemiddelde wisselkoersen in 2019 die in overeenstemming zijn met de wisselkoersen die golden op het einde van 2018.

- Einde van de samenvatting - 

 

Profiel van de groep

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

 • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,4 miljard EUR en 113,0 miljoen EUR in 2018.

   
 • Belron (voor 54,10% eigendom) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 35 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. De onderneming breidde haar diensten ook uit tot de sector van de herstelling en vervanging van voertuig- en woningschade. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,8 miljard EUR en 225,7 miljoen EUR in het boekjaar 2018.

   
 • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 174,1 miljoen EUR en 28,6 miljoen EUR in 2018.

Contactpersonen

Axel Miller, Chief Executive Officer

Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Pascale Weber, Financial Communication - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com