INTENTIE OM DE AUTODISTRIBUTIE- EN RETAIL-ACTIVITEITEN ONDER TE BRENGEN IN EEN DOCHTERONDERNEMING

D’Ieteren nv kondigt haar intentie aan om haar autodistributie- en retail-activiteit, D’Ieteren Auto, onder te brengen in een dochteronderneming. D’Ieteren Auto wil eveneens overgaan tot een tweede niveau waarbij bepaalde activiteiten ondergebracht worden in dochterondernemingen.

Eerste niveau: onderbrenging van de retail- en autodistributieactiviteiten van de groep D’Ieteren in dochterondernemingen

De groep D’Ieteren is van plan om zijn historische activiteit D’Ieteren Auto, die momenteel ondergebracht is binnen D’Ieteren nv, onder te brengen in een dochteronderneming. Door deze onderbrenging in een dochteronderneming zou D’Ieteren Auto binnen de groep D’Ieteren op hetzelfde niveau komen te staan als Belron, Moleskine en D’Ieteren Immo. D’Ieteren nv zou 100% van D’Ieteren Auto bezitten.

Dit nieuwe structuur voorstel bevestigt het verlangen van de groep D’Ieteren om D’Ieteren Auto te begeleiden op weg naar groei en ontwikkeling door samen een langetermijnstrategie te volgen.

Nicolas D’Ieteren, Voorzitter: “Onze auto-industrie ligt aan de basis van onze geschiedenis en onze welvaart. Zij heeft ons gemaakt tot wie we heden zijn en blijft een integraal onderdeel van wie we morgen zullen zijn. Ik heb het volste vertrouwen in de capaciteit van de teams en hun vastberadenheid om te bouwen aan een duurzame toekomst voor D’Ieteren Auto.

Tweede niveau: onderbrenging van verschillende activiteiten van D’Ieteren Auto in dochterondernemingen

D’Ieteren Auto overweegt om zijn D’Ieteren Car Centers in het Brusselse gewest, de Porsche Centres in Brussel en Antwerpen en EDI, zijn nieuwe herlaadaanbod voor elektrische voertuigen, eveneens onder te brengen in dochterondernemingen. De nieuwe dochterondernemingen zouden voor 100% eigendom zijn van de nieuw opgerichte dochteronderneming D’Ieteren Auto.

D’Ieteren Auto zou zo beschikken over een flexibelere organisatie die dichter bij de klanten staat op een markt waar de digitalisering en de nieuwe mobiliteitsoplossingen het rechtstreekse contact met de verschillende types van klanten strategisch maken. De oprichting van deze dochterondernemingen zou bovendien elke activiteit de mogelijkheid moeten bieden om zich toe te spitsen op zijn eigen vakgebied en zo zijn ontwikkeling te optimaliseren.

Denis Gorteman, CEO D’Ieteren Auto: “We willen een onomzeilbaar toegangspunt worden voor klanten die op zoek zijn naar automobieldiensten en nieuwe mobiliteit. Om deze ambitie waar te maken, is het essentieel dat we kunnen rekenen op een agile organisatie die flexibeler kan reageren op de veranderingen van de markt.

Deze nieuwe dochterondernemingen, die tegen 1 januari 2021 opgericht zouden zijn, maken momenteel het voorwerp uit van een informatie- en consultatieprocedure met de sociale partners, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Ze zouden geen gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden van de overgedragen werknemers. 

Einde van de persmededeling

 

Profiel van de groep

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,4 miljard EUR en 113,0 miljoen EUR in 2018.
  • Belron (voor 54,10% eigendom) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 35 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. De onderneming breidde haar diensten ook uit tot de sector van de herstelling en vervanging van voertuig- en woningschade. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,8 miljard EUR en 225,7 miljoen EUR in het boekjaar 2018.
  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 174,1 miljoen EUR en 28,6 miljoen EUR in 2018.

Contactpersonen

Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Francis Deprez, Lid van het Uitvoerend Comité

Anne-Catherine Zoller, Corporate Communication - Tel: + 32 (0)2 536.55.65
E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com