D’Ieteren lanceert een programma voor de inkoop van eigen aandelen ten bedrage van 150 miljoen euro

Op 28 augustus 2019 heeft de Raad van Bestuur van D'Ieteren SA (D'Ieteren) een programma goedgekeurd voor de inkoop van eigen aandelen ten bedrage van maximaal 150 miljoen EUR (“het Programma”). De Raad van Bestuur heeft bij deze beslissing rekening gehouden met D’Ieteren’s huidige kaspositie van meer dan 900 miljoen EUR, en de positieve vooruitzichten, vooral bij Belron. Het programma beoogt een deel van de overtollige liquiditeit van D'Ieteren te beleggen door de aldus ingekochte eigen aandelen te annuleren.

Het aantal aandelen dat in het kader van het Programma kan worden verworven, is afhankelijk van de effectieve aankoopprijzen. Bij de huidige aandelenkoers bedraagt het maximale aantal aandelen dat kan worden teruggekocht 3,55 miljoen, wat overeenkomt met 6% van het totale aantal uitstaande gewone aandelen (55.302.620).

Het programma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften en zal worden toegepast binnen het kader van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 mei 2018.  In dit verband:

  • de aankoopprijs voor elk aandeel zal niet meer bedragen dan 110% van de gemiddelde aandelenkoers van de 10 dagen voorafgaand de inkoopdatum;
  • het totale aantal aandelen verworven door D’Ieteren zal niet meer bedragen dan 25% van het gemiddelde dagelijkse volume aandelen dat op de markt wordt verhandeld;
  • de verworven aandelen zullen geannuleerd worden zonder enige vermindering van het aandelenkapitaal van D’Ieteren.

Het Programma zal begin september 2019 gelanceerd worden en zal uitgevoerd worden totdat het totale maximale bedrag van 150 miljoen EUR geïnvesteerd zal zijn. Het Programma zal naar verwachting 12 tot 18 maanden in beslag nemen. D'Ieteren kan het Programma echter beëindigen, opschorten of uitstellen indien dit passend wordt geacht omwille van de strategie, investeringsprogramma's en/of de evolutie van de kaspositie van het bedrijf. D’Ieteren zal de markt te gepasten tijde van een dergelijke beslissing op de hoogte brengen.

D’Ieteren zal een onafhankelijke financiële dienstverlener aanstellen die optreedt krachtens een discretionair mandaat om het Programma uit te voeren (waardoor het mogelijk is om aandelen te kopen tijdens open en gesloten periodes). D’Ieteren zal regelmatig communiceren over de uitgevoerde inkopen.

Einde van de persmededeling

 

Profiel van de groep

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om de burgers verantwoordelijke en innovatieve mobiliteit aan te bieden. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,4 miljard EUR en 113,0 miljoen EUR in 2018.
  • Belron (voor 54,10% eigendom) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 35 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. De onderneming breidde haar diensten ook uit tot de sector van de herstelling en vervanging van voertuig- en woningschade. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,8 miljard EUR en 225,7 miljoen EUR in het boekjaar 2018.
  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 174,1 miljoen EUR en 28,6 miljoen EUR in 2018.
  • D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 18,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.

 

Contactpersonen

Francis Deprez, Chief Executive Officer

Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Pascale Weber, Investor Relations - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com