JAARRESULTATEN 2017

- Dit is een samenvatting. Voor verdere details verwijzen bij naar het persbericht. -

2017 was een positief jaar voor D’Ieteren: zijn drie activiteiten realiseerden een gezonde groei van de verkopen en de voornaamste prestatie-indicator (KPI) van de groep D’Ieteren – het aangepaste geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel – steeg met 2,6% tot 247,9 miljoen EUR, in overeenstemming met de laatste verwachting.

 • De groei van de verkopen van D’Ieteren Auto (+6,0%) weerspiegelde hogere volumes en een positief prijs-/mixeffect. Het totaalaantal geleverde nieuwe voertuigen steeg met 2,2%, dankzij een iets hogere markt voor nieuwe voertuigen en verdere stijgingen van het marktaandeel op de dynamische markt van de lichte bedrijfsvoertuigen. Het aangepaste resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, van D’Ieteren Auto inclusief Corporate activiteiten steeg met 16,6%.

   
 • Belron kende een organische groei van de verkopen met 6,0%. Dit weerspiegelt sterke prestaties, zowel in de VS als in Europa. Het aangepaste resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, daalde met 9,4% als gevolg van hogere kosten met betrekking tot het incentive-programma op lange termijn voor het management, extra kosten in het kader van het programma voor de uitbreiding van de dienstverlening en ongunstige wisselkoersen.

   
 • De verkopen van Moleskine stegen met 6,7% en de bijdrage van het bedrijf aan het aangepaste resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, van D’Ieteren bedroeg 15,2 miljoen EUR. Na de overname door D'Ieteren was 2017 voor Moleskine een overgangsjaar dat werd gekenmerkt door de lancering van strategische initiatieven en organisatorische ontwikkelingen.

   
 • De Raad van Bestuur van D’Ieteren stelt voor om een gewoon bruto dividend van 0,95 EUR per aandeel (stabiel tegenover 2016) en een uitzonderlijk bruto dividend van 2,85 EUR per aandeel, wat 3,80 EUR in totaal vertegenwoordigt, uit te keren. Het voorstel om een uitzonderlijk dividend uit te keren houdt rekening met de verkoop (na herfinanciering) van 40% van de Belron aandelen. Dit was een eenmalige transactie. Het uitzonderlijk dividend biedt aan de aandeelhouders van D’Ieteren NV de mogelijkheid om op tastbare wijze deel te nemen aan de gerealiseerde waardecreatie.        

Op vergelijkbare basis streeft D’Ieteren naar een ‘mid-to-high single digit’ stijging van zijn aangepast geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel. Als gevolg van de verkoop van 40% van de aandelen in Belron aan CD&R, bedraagt D’Ieteren’s belang in Belron 54,85% vanaf februari 2018. In de verwachtingen wordt uitgegaan van een aandeel van 58,18% (gewogen gemiddelde van 94,85% gedurende één maand en 54,85% gedurende 11 maanden) in 2017 en 2018. Mocht Belron in 2017 in die verhouding (58,18%) geconsolideerd geweest zijn, dan zou het aangepaste geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, 195,9 miljoen EUR bedragen hebben. Voor deze verwachting wordt uitgegaan van gemiddelde wisselkoersen in 2018 die in overeenstemming zijn met de wisselkoersen die golden op het einde van 2017.

Einde van de samenvatting

 

Profiel van de groep

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

 • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met op het einde van 2017 een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,3 miljard EUR en 85,9 miljoen EUR in het boekjaar 2017.

   
 • Belron (voor 54,85% eigendom) maakt het verschil door de problemen van mensen echt zorgzaam op te lossen. De onderneming is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing met meer dan 10 hoofdmerken, waaronder Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®. Daarnaast beheert het bedrijf voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. Belron breidt tevens zijn diensten uit met een focus op de oplossing van problemen die mensen ervaren als ze bijstand nodig hebben bij herstellingen aan hun voertuigen en woningen. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,5 miljard EUR en 189,8 miljoen EUR in 2017.

   
 • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 155 miljoen EUR en 25 miljoen EUR in 2017. 

Contactpersonen

Axel Miller, Chief Executive Officer

Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Pascale Weber, Financial Communication - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com