Halfjaarresultaten 2018

- Dit is een samenvatting. Voor verdere details verwijzen we naar het persbericht. -

 

In het verleden omvatte het operationele segment D’Ieteren Auto de autodistributie-activiteiten evenals de corporate- en vastgoedactiviteiten van de Groep. Vanaf de publicatie van de halfjaarresultaten 2018 omvatten de resultaten van het segment D’Ieteren Auto enkel de autodistributie-activiteiten; de resultaten van de corporate- en vastgoedactiviteiten worden samen voorgesteld in het nieuwe afzonderlijke operationele segment “Overige”. De gesegmenteerde winst-en-verliesrekening voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2017 werd overeenkomstig aangepast om deze nieuwe voorstelling te weerspiegelen.

De transactie waarbij CD&R een aandeel van 40% in Belron verwierf, werd op 7 februari 2018 voltooid. Vanaf die datum worden de resultaten van Belron opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode, als gevolg van het verlies van exclusieve zeggenschap. In overeenstemming met de vereisten van IFRS 5, “Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten”, worden de resultaten van Belron tussen 1 januari 2018 en 7 februari 2018 en in H1 2017 voorgesteld onder beëindigde bedrijfsactiviteiten (aandeel van 94,85%).

Het gemiddelde belang van D'Ieteren in Belron bedroeg in H1 2018 64,68%. Het belang van D’Ieteren bedroeg 94,85% van 1 januari tot 7 februari en daalde tot 54,85% na de transactie met CD&R op 7 februari. Op 15 juni implementeerde Belron een op eigen vermogensinstrumenten gebaseerd Managementbeloningsplan dat leidde tot een verdere daling van het belang van D’Ieteren tot 54,11% vanaf die datum.    

H1 2018 was een zeer positief semester voor D’Ieteren. De drie activiteiten kenden een sterke groei van de verkopen en de voornaamste prestatie-indicator (KPI) van de Groep D’Ieteren – het aangepaste geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel – van 154,9 miljoen EUR steeg met 17,8% uitgaande van een belang van 64,68% in Belron in H1 2017.

 • De sterke evolutie van de verkopen van D’Ieteren Auto (+9,4%) werd ondersteund door een positief modelmixeffect en een stijgend aandeel op een groeiende markt. Het aangepaste resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, steeg met 31,1% en weerspiegelt de sterke groei van de verkopen en de operationele hefboom.   

   
 • De activiteiten van Belron kenden een sterke organische groei van de verkopen (+11,2%), zowel binnen als buiten Europa. Op vergelijkbare basis steeg het aangepaste bedrijfsresultaat1 met 17,9%. De stijging met 5,7% van het aangepaste resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, weerspiegelt de betere bedrijfsresultaten in de meeste landen, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere financiële kosten als gevolg van de herfinanciering van Belron in het vierde kwartaal van 2017.  

   
 • De verkopen van Moleskine stegen met 18,7% bij constante wisselkoersen. Deze organische groei werd vooral ondersteund door sterke verkopen in EMEA en Amerika, het B2B-segment en de categorieën Bags en Moleskine+. De EBITDA verbeterde en weerspiegelt een rendabele groei. Na rekening te hebben gehouden met 1,5 miljoen EUR kosten met betrekking tot het incentive-programma op lange termijn, kosten met betrekking tot de wijziging van het businessmodel in Japan en strategische ontwikkelingsinitiatieven, bedroeg het bedrijfsresultaat 5,2 miljoen EUR (6,1 miljoen EUR in H1 2017). Het aangepaste resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, bedroeg 0,4 miljoen EUR (1,0 miljoen EUR in H1 2017).

   
 • Het segment Overige (dat de corporate- en vastgoedactiviteiten omvat) rapporteerde een aangepast resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, van -3,6 miljoen EUR in H1 2018, in vergelijking met -2,2 miljoen EUR in H1 2017.

D’Ieteren heeft eerder meegedeeld in het boekjaar 2018 te streven naar een stijging van zijn aangepast geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 5 tot 10%. Gezien de bemoedigende resultaten in H1 2018 verwacht D’Ieteren nu een groei met 10-15%. Bij deze verwachting wordt uitgegaan van een gemiddelde USD/EUR-koers van 1,18 en een aanpassing van het gewogen gemiddelde aandeel in Belron in het boekjaar 2017, aangezien het gewogen gemiddelde aandeel in Belron voor het boekjaar 2018 op 57,78% wordt geraamd.  

- Einde van de samenvatting - 

 

 

Profiel van de groep

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

 • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met op het einde van 2017 een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,3 miljard EUR en 85,9 miljoen EUR in het boekjaar 2017.
 • Belron (54,85% van de stemrechten) maakt het verschil door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen. De onderneming is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing met meer dan 10 hoofdmerken, waaronder Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®. Daarnaast beheert het bedrijf voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. Belron breidt tevens zijn diensten uit met een focus op de oplossing van problemen die mensen ervaren als ze bijstand nodig hebben bij herstellingen aan hun voertuigen en woningen. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,5 miljard EUR en 189,8 miljoen EUR in 2017.
 • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 155 miljoen EUR en 25 miljoen EUR in 2017.

Contactpersonen

Axel Miller, Chief Executive Officer

Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Pascale Weber, Financial Communication - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com