Investor Day & Trading update

- Update van 19/12/17: De webcast replay is hier beschikbaar: https://pgi.webcasts.com/viewer/landing.jsp?ei=1170652&tp_key=bd5b8b5584 - 

---

- Dit is een samenvatting. Voor verdere details verwijzen bij naar het persbericht. -

Investor Day & Webcast 

D’Ieteren organiseert morgen (13 december) een Investor Day in Londen. De sprekers zijn:

 • Axel Miller (CEO van D’Ieteren)
 • Arnaud Laviolette (CFO van D’Ieteren)
 • Gary Lubner (CEO van Belron)
 • Denis Gorteman (CEO van D’Ieteren Auto)
 • Lorenzo Viglione (CEO van Moleskine) 

De belangrijkste onderwerpen die het management zal bespreken, zijn de recente evolutie van de activiteiten van D’Ieteren (D’Ieteren Auto, Belron en Moleskine), de strategie op middellange termijn en de doelstelling en waardecreatiestrategie van D’Ieteren.

Vanaf 10.00 u (GMT) zal een live webcast van de presentaties beschikbaar zijn via de volgende link:

https://pgi.webcasts.com/viewer/event.jsp?ei=1170652&tp_key=bd5b8b5584

Het programma is beschikbaar als een bijlage van het volle persbericht.

De presentaties (in PDF) zullen s’morgens beschikbaar zijn op www.dieteren.com

 

Trading Update (periode eindigend op 31/10/17)

D’Ieteren Auto

Eind oktober werd een stijging van de verkopen met 5,9% opgetekend in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Zonder de inschrijvingen van minder dan 30 dagen steeg het aantal inschrijvingen van nieuwe wagens in België met 3,4% op één jaar tot 467.041 eenheden tijdens de eerste tien maanden van 2017. 

Zonder de inschrijvingen van nieuwe wagens van minder dan 30 dagen bedroeg het marktaandeel van de door D’Ieteren Auto verdeelde merken 21,2% (ten opzichte van 21,5% in oktober 2016 en 21,8% voor het boekjaar 2016). 

Het totale aantal nieuwe door D’Ieteren Auto geleverde voertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen inbegrepen, steeg met 3,4% tot 105.965 eenheden. 

Belron

De verkopen stegen tijdens de eerste tien maanden van 2017 met 5,7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit omvat een stijging van de organische verkopen met 5,9%, 1,5% groei uit overnames, een negatieve impact van 0,4% uit het aantal verkoopdagen en een ongunstige impact van 1,3% uit wisselkoersschommelingen. De onderneming verleende diensten aan 14,2 miljoen consumenten, een stijging met 7,1% in vergelijking met 2016. 

Moleskine

De inkomsten van Moleskine stegen tijdens de eerste tien maanden van 2017 met 8,2%, of met 9,3% bij constante wisselkoersen.Vooruitzichten

Sinds augustus 2017 hebben de volgende elementen een impact op het verwachtte aangepaste resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, in 2017:

 • De omzet van D’Ieteren Auto groeide sneller dan verwacht;
 • De provisies voor het incentive-programma op lange termijn voor het management van Belron zijn lager dan verwacht door de zwakkere USD; 
 • Kosten voor de uitbreiding van Belron’s diensten zijn hoger dan verwacht (~11 miljoen EUR), als gevolg van hogere investeringen om de toekomstige groei en winstgevendheid te ondersteunen (Nederland, Frankrijk, Italië, België en andere);
 • Er werd na de vorige publicatie van de vooruitzichten een beslissing genomen omtrent het incentive-programma voor het management van Moleskine wat een kost van ongeveer 2,5 miljoen EUR vertegenwoordigt;
 • Naar verwachting zal de omzetgroei van Moleskine versnellen van ongeveer 6% in H1 2017 naar ongeveer 10% in FY 2017. Deze evolutie ligt lager dan de oorspronkelijk verwachtte groei met dubbele cijfers (‘double digit’). Dit is vooral te wijten aan de lager dan verwachtte Wholesale verkopen in de VS;
 • Bij Belron en Moleskine: de impact over het volledige jaar van de zwakkere USD en GBP. 

Als gevolg van de bovengenoemde elementen, verwacht D’Ieteren nu een lage ééncijferige (‘low single digit’) groei van het aangepaste resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, ten opzichte van 241,6 miljoen EUR in 2016 (vorige verwachting: ‘ongeveer 10% hoger’).

 

Doelstellingen op middellange termijn 

Naar aanleiding van de vorige Investor Day (december 2015) stelde D’Ieteren verschillende doelstellingen op middellange termijn voorop.  

D’Ieteren Auto overtrof zijn doelstelling van een stijging van de verkopen met 2,0% aanzienlijk in 2015 (8,0%), in 2016 (8,4%) en tijdens de eerste tien maanden van 2017 (+5,9%). De activiteit streeft nu een gemiddelde stijging van de verkopen met 2 tot 3% na voor de komende 5 jaar. De doelstelling op het vlak van de aangepaste bedrijfsmarge voor D’Ieteren Auto (inclusief Corporate) werd verhoogd van 2,5% tot >3% en de doelstelling op het vlak van de ROCE vóór belastingen werd bijgesteld van 15% tot 20%. De beoogde vrije kasstroom blijft onveranderd op 70 miljoen EUR.

Belron overtrof de twee jaar geleden vooropgestelde doelstellingen op het vlak van de groei van de verkopen. Er wordt verwacht dat de gemiddelde (organische) groei van de verkopen zal stijgen met ongeveer 5% (‘mid-single digit’), terwijl het aangepaste bedrijfsresultaat zou moeten stijgen met meer dan 10% (‘low double digit’). De beoogde ROE op basis van Belron’s impliciete nettovermogenswaarde (1.550 miljoen EUR) na de overeenkomst met CD&R, bedraagt 15%. Belron heeft ook als doel om een vrije kasstroom van boven de 200 miljoen EUR binnen de komende 5 jaar te genereren.   

Moleskine’s doelstellingen op middellange termijn omvatten een stijging van de verkopen met meer dan 10% en een gemiddelde EBITDA-marge van meer dan 25%. De ROCE vóór belastingen op het bedrag dat D’Ieteren investeerde, zou tegen 2022 14% moeten bedragen. Moleskine heeft ook tot doel een vrije kasstroom van boven de 40 miljoen EUR te generen op middellange termijn. 

Einde van de samenvatting

 

Profiel van de groep

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

 • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met op het einde van 2016 een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,1 miljard EUR en 75,8 miljoen EUR in 2016.
 • Belron (voor 94,85% eigendom) maakt het verschil door de problemen van mensen echt zorgzaam op te lossen. De onderneming is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing met meer dan 10 hoofdmerken waaronder Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®. Daarnaast beheert het bedrijf voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. Belron breidt tevens zijn diensten uit met een focus op de oplossing van problemen die mensen ervaren als ze bijstand nodig hebben bij herstellingen aan hun voertuigen en woningen. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,3 miljard EUR en 190,7 miljoen EUR in 2016.
 • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires onder een iconisch merk in 102 landen via een multichannel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 145,2 miljoen EUR en 34,0 miljoen EUR in 2016. 

 

Contactpersonen

Axel Miller, Chief Executive Officer

Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Pascale Weber, Financial Communication - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com