Belron lanceert nieuwe termijnleningen ten bedrage van 1,3 miljard EUR-equivalent

Belron lanceert een syndicatie “on a best effort basis(1)” op de institutionele schuldenmarkt om 1,3 miljard EUR-equivalent op te halen via nieuwe termijnleningen (“Term Loans B(2)").

Naar verwachting zal tweederde van deze nieuwe leningen uitgedrukt zijn in US dollar en het saldo in EUR.

De opbrengsten van de nieuwe termijnleningen zullen voornamelijk aangewend worden voor het herfinancieren van Belron’s bestaande US Private Placement (USPP) instrumenten, de terugbetaling van de huidige aandeelhoudersvordering, het uitkeren van een uitzonderlijk dividend (ongeveer 450 miljoen EUR) aan de huidige aandeelhouders van Belron en het dekken van vergoedingen en transactiekosten gerelateerd aan de herfinanciering.

Naast deze nieuwe financiering, zal naar verwachting een nieuwe doorlopende bancaire kredietfaciliteit de bestaande vervangen en de nodige liquiditeit voorzien voor Belron.     

Deze transactie zal Belron’s kapitaalstructuur optimaliseren en tegelijkertijd flexibiliteit vrijwaren voor de strategische opties van de onderneming. De herfinanciering zal het aflossingsprofiel van Belron’s schulden verlengen aangezien de nieuwe termijnleningen een looptijd hebben tot 2024.

Belron’s gemiddelde netto financiële schuld/EBITDA(3) ratio zou moeten stijgen van 2,56x per eind juni 2017 naar 4,25x als gevolg van deze operatie. 

Dit proces sluit volledig aan met D’Ieteren’s intentie om een geschikte minderheidspartner voor Belron te vinden.

Het uitzonderlijk dividend dat D’Ieteren zal ontvangen in het kader van deze herfinanciering zal aangewend worden om zijn activiteiten uit te breiden en zijn langetermijnstrategie, die tot doel heeft te investeren in andere activiteiten met een sterk groeipotentieel, na te streven.      

Toelichtingen

1 Naar best vermogen/zonder garantie

2 “Bullet” of fixe termijnleningen

3 EBITDA wordt gedefinieerd als het resultaat vóór interesten, belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen voor de laatste 12 maanden (1 juli 2016 – 30 juni 2017).

Einde van de persmededeling

 

Profiel van de groep

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met op het einde van 2016 een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,1 miljard EUR en 75,8 miljoen EUR in 2016.

     
  • Belron (voor 94,85% eigendom) maakt het verschil door de problemen van mensen echt zorgzaam op te lossen. De onderneming is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing met meer dan 10 hoofdmerken waaronder Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®. Daarnaast beheert het bedrijf voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. Belron breidt tevens zijn diensten uit met een focus op de oplossing van problemen die mensen ervaren als ze bijstand nodig hebben bij herstellingen aan hun voertuigen. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,3 miljard EUR en 190,7 miljoen EUR in 2016.

     
  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires onder een iconisch merk in 102 landen via een multichannel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 145,2 miljoen EUR en 34,0 miljoen EUR in 2016. 

Contactpersonen

Axel Miller, Chief Executive Officer

Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Pascale Weber, Financial Communication - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com