Aanbevelingen van de Dieselgate-Commissie: D'Ieteren Auto blijft alles in het werk stellen om alle voertuigen uitgerust met de niet-conforme software terug te roepen

D'Ieteren Auto houdt zich aan de aanbevelingen geformuleerd door de Bijzondere Commissie die belast is met de opvolging van het Dieselgate-dossier, en die onder andere:

  • de betrokken klanten ten stelligste aanbeveelt om de software waarmee hun voertuig is uitgerust weer conform te laten maken;
  • aan D'Ieteren Auto vraagt de klanten aan te sporen om aan de terugroepactie deel te nemen.

 

Het doel van D'Ieteren Auto is om alles in het werk te stellen teneinde ervoor te zorgen dat alle betrokken voertuigen in België geüpdatet worden. Bijgevolg zetten D'Ieteren Auto en zijn netwerk van concessiehouders hun gestarte acties voort om de betrokken klanten optimaal te informeren en de terugroepactie binnen de kortst mogelijke termijnen en in de beste omstandigheden te organiseren.

In functie van de planning die door de Volkswagen-groep per modeltype en motorversie voor de terugroepactie wordt bepaald, zal D'Ieteren Auto zijn klanten per gepersonaliseerde brief informeren en uitnodigen om een afspraak te maken bij de officiële concessiehouder van hun keuze. De technische interventie is volledig gratis voor de klanten en de uitvoering ervan zal minder dan een uur duren. Voor hun comfort zullen de klanten de software-update kunnen laten uitvoeren op hetzelfde moment als een andere geplande interventie aan hun voertuig, zoals een onderhoudsbeurt of een bandenwissel. Indien nodig zal de concessiehouder ook een mobiliteitsoplossing kunnen voorstellen.

Na de interventie zullen de klanten een certificaat ontvangen dat bevestigt dat de uitvoering van de corrigerende maatregelen geen enkel negatief effect heeft op het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot, de motorprestaties of het geluidsemissieniveau van hun voertuig en dat alle gegevens met betrekking tot de homologatie van het voertuig ongewijzigd blijven. Dit certificaat kan hun van nut zijn bij een eventuele latere doorverkoop van hun voertuig in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Naast de gepersonaliseerde informatie- en uitnodigingsbrieven blijft de interactieve website www.customercare.dieteren.be ter beschikking van de klanten, met geactualiseerde informatie en de mogelijkheid om vragen te stellen met betrekking tot deze actie.

D'Ieteren Auto is daarenboven verheugd over de aanbevelingen die door de Commissie geformuleerd werden met betrekking tot de transparantie en de traceerbaarheid van de uitvoering van de terugroepacties.