Resultaten voor het eerste halfjaar 2015

Beide activiteiten (D’Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten aanzienlijk betere resultaten tijdens de eerste helft van 2015. Het marktaandeel van D’Ieteren Auto kromp lichtjes op een markt die marginaal daalde. De verkopen van nieuwe voertuigen en de resultaten profiteerden van een positief prijs/mix-effect. De betere resultaten uit de verkoop van onderdelen en accessoires en op het niveau van de concessies in eigen beheer droegen evenals de kostenbesparingen ook bij aan de sterke stijging van de resultaten van D’Ieteren Auto. Voor Belron was het eerste halfjaar gemengd op het vlak van organische verkopen met een sterke groei in de VS die gedeeltelijk werd gecompenseerd door dalingen in Europa. De resultaten stegen echter sterk dankzij het effect op de winst van de hogere verkopen in de VS, kostenbesparingen in Europa en een positief valuta-effect.

Terwijl de groep eerder meedeelde in 2015 een stijging van het courant geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met meer dan 10% ten opzichte van 2014 te verwachten, wordt nu een stijging met 20-25% verwacht op basis van de huidige wisselkoersen. De opwaartse herziening weerspiegelt voornamelijk het gunstige valuta-effect en de hoger dan verwachte resultaten van D’Ieteren Auto in H1 2015. 

 

Samenvatting Groep

 

Verkopen

De geconsolideerde verkopen bedroegen 3.230,3 miljoen EUR, +8,6% in vergelijking met de eerste helft van 2014. Ze kunnen als volgt opgesplitst worden:

  • D’Ieteren Auto: 1.590,7 miljoen EUR, +5,4% op één jaar. Het marktaandeel bedroeg 22,02% in H1 2015 (22,27% in H1 2014). In totaal werden in H1 2015 63.553 nieuwe voertuigen geleverd (63.286 in H1 2014).
  • Belron: 1.639,6 miljoen EUR, +11,9% op één jaar, bestaande uit 2,0% organische groei, 0,2% groei als gevolg van overnames en een positieve impact van 10,1% uit wisselkoersschommelingen, gedeeltelijk gecompenseerd door een ongunstig kalendereffect van 0,4%. De organische groei weerspiegelt een sterke groei in de VS die gedeeltelijk werd gecompenseerd door marktdalingen in Europa.

Resultaten

  • Het geconsolideerde resultaat vóór belastingen bedroeg 107,2 miljoen EUR (78,8 miljoen EUR in H1 2014). Buiten ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen (-36,3 miljoen EUR) bedroeg het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen 143,5 miljoen EUR (+61,8% op één jaar). De ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de waardevermindering van goodwill en vaste activa in de Braziliaanse en Turkse vestigingen van Belron.
  • Onze voornaamste prestatie-indicator, het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, bedroeg 140,0 miljoen EUR, een stijging met 61,5%. Het resultaat kan als volgt opgesplitst worden:
    • D’Ieteren Auto en Corporate activiteiten: 59,6 miljoen EUR, +60,2% op één jaar, voornamelijk dankzij een positief prijs/mix-effect op het vlak van de verkopen van nieuwe wagens, meer winst op de verkoop van onderdelen en accessoires, betere resultaten van de concessies in eigen beheer en kostenbesparingen.
    • Belron: 80,4 miljoen EUR, een stijging met 62,4% op één jaar. De sterke verbetering weerspiegelt de aanzienlijke impact op de winst van de stijging van de verkopen in de VS, een nauwgezette kostenbeheersing alsook de impact van herstructureringsacties in Europa (zoals aangekondigd in december 2014) en een positieve valuta-impact.
  • Het groepsaandeel in het netto resultaat van de periode bedroeg 83,7 miljoen EUR (65,9 miljoen EUR in H1 2014). Buiten ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen bedroeg de courante netto winst, groepsaandeel, 117,5 miljoen EUR, een stijging met 63,4% op één jaar.

Financiering van de activiteiten

De activiteiten van D'Ieteren worden op autonome en onafhankelijke wijze gefinancierd. Tussen juni 2014 en juni 2015 steeg de geconsolideerde netto financiële schuld van de groep van 556,2 miljoen EUR tot 650,6 miljoen EUR.

De netto cash positie van D’Ieteren Auto/Corporate daalde van 160,3 miljoen EUR in juni 2014 tot 113,3 miljoen EUR, voornamelijk als gevolg van de timing van de betaling van handelsschulden.

De netto financiële schuld van Belron steeg van 716,5 miljoen EUR in juni 2014 tot 763,9 miljoen EUR, voornamelijk als gevolg van de sterkere Amerikaanse dollar.

Vooruitzichten voor het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen 2015, groepsaandeel

Terwijl de groep eerder meedeelde in 2015 een stijging van het courant geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met meer dan 10% ten opzichte van 2014 te verwachten, wordt nu een stijging met 20-25% verwacht op basis van de huidige wisselkoersen. De opwaartse herziening weerspiegelt voornamelijk het gunstige valuta-effect en de hoger dan verwachte resultaten van D’Ieteren Auto in H1 2015.

 

Profiel van de groep

D'Ieteren, opgericht in 1805, is een groep die diensten verleent aan de automobilist. Het bedrijf staat ten dienste van ongeveer 12 miljoen individuele en professionele klanten in 34 landen via twee activiteiten:

- D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van meer dan 22 % in 2014 en 1,2 miljoen voertuigen van de verdeelde merken in omloop. Omzet in 2014: 2,7 miljard euro.

- Belron (voor 94,85 % eigendom) is de wereldleider op het vlak van de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via meer dan tien hoofdmerken, waaronder Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®. In 2014 stonden ongeveer 2.400 servicepunten en 9.400 mobiele service-units in 34 landen ten dienste van de klanten. Omzet in 2014: 2,9 miljard euro.

Contactpersonen

Axel Miller, Chief Executive Officer

Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Pascale Weber, Financial Communication - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com