Jaarresultaten 2014

De resultaten 2014 van D'Ieteren zijn in overeenstemming met de vooruitzichten. Het marktaandeel en de rentabiliteit van D'Ieteren Auto verbeterden, ondanks harde concurrentie. Bij Belron kon de marginale bijdrage van de aanzienlijke stijging van de verkopen in de VS de daling in Europa maar gedeeltelijk compenseren. In deze context heeft de Raad van Bestuur van D'Ieteren beslist om een onveranderd dividend voor te stellen. 

In een nog steeds uitdagende omgeving nemen beide activiteiten initiatieven om hun ontwikkeling te verzekeren en in hun toekomst te investeren: D'Ieteren Auto is een nieuwe structuur voor het distributienetwerk aan het uitbouwen en investeert in zijn eigen concessienetwerk in Brussel, terwijl Belron maatregelen implementeert om de rentabiliteit te verbeteren. De groep verwacht dat zijn courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, zal stijgen met meer dan 10 % in 2015.

 

Samenvatting Groep

 

A.      Verkopen 

De geconsolideerde verkopen bedroegen 5.541,6 miljoen EUR, +1,3 % ten opzichte van 2013. Ze worden als volgt opgesplitst: 

-        D’Ieteren Auto: 2.660,5 miljoen EUR, +1,3 % op één jaar, bestaande uit een daling van de organische verkopen met 0,2%. De overname van een aantal zelfstandige concessies op het einde van 2013 en in H1 2014 droeg 1,5 % bij aan de verkopen. Het reële marktaandeel1 steeg tot 22,67 % (22,39 % in 2013). In totaal werden 111.667 voertuigen geleverd in 2014 (112.877 in 2013). 

-        Belron: 2.881,1 miljoen EUR, +1,3 % op één jaar, bestaande uit een stijging met 2,2 % als gevolg van overnames, gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de organische verkopen met 0,5 %, een negatieve impact van 0,3 % uit wisselkoersschommelingen en een ongunstig kalendereffect van 0,1 %. De lichte daling van de organische verkopen is toe te schrijven aan de aanzienlijke daling van de markt in Noord-Europa als gevolg van het zachte winterweer, die niet volledig gecompenseerd werd door de impact van het extreme winterweer in de VS.

 

B.      Resultaten 

-        Het geconsolideerde resultaat vóór belastingen bedroeg -5,3 miljoen EUR. Buiten ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen (-166,2 miljoen EUR) bedroeg het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen 160,9 miljoen EUR (-11,7 % op één jaar). De ongebruikelijke elementen bestaan voornamelijk uit de waardeverminderingslasten (niet-kaskosten) en de herstructureringskosten bij Belron die midden december 2014 werden aangekondigd. 

-        Onze voornaamste prestatie-indicator2, het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, bedroeg 157,2 miljoen EUR. Dat is een daling met 11,5 %, in de lijn met onze verwachtingen van een daling met iets meer dan 10 %. Het resultaat wordt als volgt opgesplitst: 

  • D’Ieteren Auto en Corporate activiteiten: 52,5 miljoen EUR, +11,5 % op één jaar, voornamelijk dankzij lagere marketingkosten en een positief effect van de productmix. 
  • Belron: 104,7 miljoen EUR, -19,8 % op één jaar. De marginale bijdrage van de aanzienlijke stijging van de verkopen in de VS kon de daling in Europa maar gedeeltelijk compenseren. 

-        Het groepsaandeel in het nettoresultaat van de periode bedroeg -11,1 miljoen EUR (114,0 miljoen EUR winst in 2013). Buiten ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen genereerde de groep een nettowinst van 125,7 miljoen EUR, een daling met 7,6 % op één jaar. De ongebruikelijke elementen bestaan voornamelijk uit de herstructureringskosten en de waardeverminderingslasten (niet-kaskosten) bij Belron die midden december 2014 werden aangekondigd.

 

C.      Dividend 

De Raad van Bestuur van D’Ieteren stelt voor om het brutodividend voor 2014 op 0,80 EUR per aandeel te houden. Als het goedgekeurd wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 mei 2015 zal dit dividend op 4 juni 2015 uitgekeerd worden (notering ex-coupon op 2 juni 2015).

 

 D.      Financiering van de activiteiten 

De activiteiten van D'Ieteren worden op autonome en onafhankelijke wijze gefinancierd. Tussen december 2013 en december 2014 steeg de geconsolideerde netto financiële schuld3 van de groep van 505,3 miljoen EUR tot 597,8 miljoen EUR. 

De netto financiële positie3 van het segment D’Ieteren Auto/Corporate daalde van 226,4 miljoen EUR in december 2013 tot 138,1 miljoen EUR, gedeeltelijk als gevolg van de overname van zelfstandige concessies in de regio van Antwerpen en Mechelen (31 miljoen EUR). 

De netto financiële schuld van Belron3 steeg licht van 731,7 miljoen EUR in december 2013 tot 735,9 miljoen EUR, voornamelijk als gevolg van de sterkere Amerikaanse dollar. 

 

E.      Vooruitzichten 2015 voor het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel2

 

Op basis van de huidige vooruitzichten voor zijn activiteiten, verwacht D’Ieteren nog steeds dat zijn courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, in 2015 met meer dan 10 % zal stijgen in vergelijking met 2014. 

 

Webcast 

Een rechtstreekse uitzending van de voorstelling aan de analisten (in het Engels) die zal plaatsvinden op 26 februari 2015 om 17.45 u, is toegankelijk via de volgende link : http://edge.media-server.com/m/p/u92h5jf5

 

Profiel van de groep 

D’Ieteren, opgericht in 1805, is een groep die diensten verleent aan de automobilist. Het bedrijf staat ten dienste van ongeveer 12 miljoen individuele en professionele klanten in 34 landen via twee activiteiten: 

- D’Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van meer dan 22 % en 1,2 miljoen voertuigen van de verdeelde merken in omloop. Omzet in 2014: 2,7 miljard euro’s. 

- Belron (voor 94,85 % eigendom) is de wereldleider op het vlak van de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via meer dan tien hoofdmerken, waaronder Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®. Ongeveer 2.400 servicepunten en 9.400 mobiele service-units staan in 34 landen ten dienste van de klanten. Omzet in 2014: 2,9 miljard euro’s.

 

Financiële kalender 

Laatste vijf persmededelingen

Volgende evenementen

 

 

 

 

26 februari 2015

Webcast – Jaarresultaten 2014

15 april 2015

Jaarverslag 2014

25 februari 2015

Inkoop van eigen aandelen

28 mei 2015

Algemene Vergadering & Trading Update

17 februari 2015

Inkoop van eigen aandelen

2 juni 2015

Notering ex coupon  (ex date)

12 december 2014

Jaarlijkse test op bijzondere waardeverminderingen en maatregelen om de rentabiliteit te verbeteren / Update van de vooruitzichten 2014 van de groep / Vooruitblik op 2015

4 juni 2015

Uitkering van het dividend (payment date)

4 november 2014

Inkoop van eigen aandelen

31 augustus 2015

Resultaten voor het eerste halfjaar 2015 (nabeurs) / Analistenvergadering & persconferentie

  

Contactpersonen 

Axel Miller, Chief Executive Officer

Benoit Ghiot, Chief Financial Officer 

Pascale Weber, Financial Communication – Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com