Reactie van D'Ieteren Auto op de bekendmaking van onregelmatigheden met betrekking tot de CO2-uitstoot door de Volkswagen-groep

D'Ieteren Auto heeft via een persmededeling van de Volkswagen-groep op 3 november vernomen dat ongeveer 800.000 voertuigen wereldwijd mogelijk onregelmatigheden vertonen in hun CO2-uitstootwaarden. De Volkswagen-groep werkt nauw samen met de bevoegde controle-instanties om de gevolgen hiervan te bepalen.

Op dit moment heeft D'Ieteren Auto nog geen verdere informatie ontvangen van de Volkswagen-groep en kunnen we dus niet bevestigen of er ook voertuigen in België getroffen zijn door deze onregelmatigheden.

Indien dat het geval zou zijn, zal D'Ieteren Auto contact opnemen met de verschillende betrokken federale en regionale overheden om enige financiële impact voor zijn klanten te vermijden. De Volkswagen-groep heeft bevestigd dat hij alle kosten met betrekking tot deze onregelmatigheden op zich zal nemen.

De Volkswagen-groep garandeert dat er geen impact is op de technische veiligheid van de betrokken voertuigen.