Ongeveer 320.000 voertuigen van de Volkswagen-groep zullen worden teruggeroepen in België

D’Ieteren Auto heeft kennisgenomen van de beslissing van de federale Duitse autoriteiten (KBA) om de terugroepactie voor voertuigen uitgerust met de EA189-dieselmotor en de niet-conforme software verplicht te maken. Deze beslissing komt tegemoet aan de wens die D'Ieteren Auto vanaf het begin heeft geuit om alle betrokken en ingeschreven voertuigen in België te regulariseren zodat ze aan de geldende wettelijke, reglementaire en milieunormen beantwoorden.

Op dit ogenblik beschikt D'Ieteren Auto niet over gedetailleerde informatie over de aard en de planning van de technische procedures die de Volkswagen-groep ontwikkelt. Zodra deze informatie beschikbaar is, zal D'Ieteren Auto persoonlijk en binnen de kortst mogelijke termijn contact opnemen met de ongeveer 320.000 betrokken klanten.

Wij herinneren eraan dat de Volkswagen-groep zich geëngageerd heeft om alle kosten voor de regularisatie van de betrokken voertuigen op zich te nemen en garandeert dat noch de technische veiligheid, noch het weggedrag van deze voertuigen beïnvloed worden.

D’Ieteren Auto betreurt dat het op dit moment niet meer informatie heeft en raadt zijn klanten aan om geregeld de speciaal gecreëerde website http://www.customercare.dieteren.be te raadplegen. Daarop is de recentste officiële informatie over dit onderwerp te vinden, alsook een antwoord op de vaakst gestelde vragen.