Resultaten voor het eerste halfjaar 2014

Zoals verwacht wordt het resultaat van het eerste halfjaar beïnvloed door het begin van het jaar dat bij Belron gekenmerkt werd door bijzonder ongunstige weersomstandigheden in Europa, waarvan het effect niet gecompenseerd kon worden door een bijzonder strenge winter in de Verenigde Staten. Bij D’Ieteren Auto is het resultaat vergelijkbaar met vorig jaar, aangezien een licht beter mix en lagere kosten het lager verkoopvolume gedeeltelijk compenseerden. Voor het hele jaar 2014 verwachten wij dan ook nog steeds een daling van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met ongeveer 10 % ten opzichte van 2013. 

Bovendien nemen onze twee activiteiten initiatieven om hun rendabiliteit te verbeteren. Bij Belron werpen kostenverminderingsacties hun vruchten af sinds april, en deze maatregelen zullen verder worden ingevoerd gedurende het hele jaar. D’Ieteren Auto herziet de organisatie zowel van zijn netwerk van onafhankelijke concessiehouders als van zijn eigen concessies, met het oog op een betere rendabiliteit van het netwerk en kostenverminderingen, terwijl de volumes en marges veilig worden gesteld.

 

Samenvatting Groep

 

A.     Verkopen 

De geconsolideerde verkopen bedragen 2.973,7 miljoen EUR en zijn stabiel in vergelijking met het eerste semester van 2013. Ze kunnen als volgt opgesplitst worden: 

-       D’Ieteren Auto: 1.508,9 miljoen EUR, +0,2 % op één jaar, bestaande uit een organische daling met 0,6 % die voornamelijk te verklaren valt door een lichte daling van het reële marktaandeel (22,27 %, ten opzichte van 22,64 % in het eerste semester van 2013) en een grotere daling van de voorraden van de concessiehouders in vergelijking met vorig jaar, gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de gemiddelde waarde per verkocht nieuw voertuig. De externe groei met 0,8 % valt te verklaren door de overname van onafhankelijke concessies eind 2013 en begin 2014; 

-       Belron: 1.464,8 miljoen EUR, -0,5 % op één jaar, bestaande uit 0,6 % organische groei en 2,5 % groei als gevolg van overnames, gecompenseerd door een negatieve impact van 3,0 % uit wisselkoersschommelingen en een ongunstig kalendereffect van 0,6 % (één verkoopdag minder). De organische groei weerspiegelt voornamelijk het effect van de extreme winteromstandigheden in Noord-Amerika en een stijging van de marktaandelen in de meeste landen, die de uitzonderlijk zachte winter in Noord-Europa compenseerden.

 

B.    Resultaten 

-       Het geconsolideerde resultaat vóór belastingen bedraagt 78,8 miljoen EUR. Buiten ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen (-9,9 miljoen EUR) bedraagt het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen 88,7 miljoen EUR (-25,8 % op één jaar). 

-       Onze voornaamste prestatie-indicator, het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, bedraagt 86,7 miljoen EUR, een daling met 25,1 %. Het resultaat kan als volgt opgesplitst worden: 

  • D'Ieteren Auto en Corporate activiteiten: 37,2 miljoen EUR, -7,0 % op één jaar. Dit weerspiegelt de lichte daling van de organische verkopen en een stijging van de waardeverminderingen op vorderingen, gedeeltelijk gecompenseerd door een licht betere mix en een daling van de kosten. 
  • Belron: 49,5 miljoen EUR, -34,7 % op één jaar. Het marginale resultaat gerealiseerd door de extra verkopen in Noord-Amerika volstond niet om het effect van de daling van de verkopen in Europa te compenseren, en de initiatieven om de kosten te verminderen in Europa waren nog niet volledig effectief in het eerste halfjaar. 

-       Het groepsaandeel in het resultaat van de periode bedraagt 65,9 miljoen EUR (79,0 miljoen EUR in het eerste semester van 2013).

 

C.    Financiering van de activiteiten 

De activiteiten van D’Ieteren worden op autonome en onafhankelijke wijze gefinancierd. Tussen juni 2013 en juni 2014 steeg de geconsolideerde netto financiële schuld van de groep van 514,6 miljoen EUR tot 556,2 miljoen EUR. 

De netto financiële positie van de pool D’Ieteren Auto/Corporate evolueerde van een overschot van 203,3 miljoen EUR naar een overschot van 160,3 miljoen EUR, voornamelijk als gevolg van de overname van onafhankelijke concessies in de regio’s van Mechelen en Antwerpen eind 2013 en begin 2014. 

De netto financiële schuld van Belron is lichtjes gedaald van 717,9 miljoen EUR in juni 2013 tot 716,5 miljoen EUR in juni 2014.

 

 D.    Vooruitzichten 2014 voor het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel

In overeenstemming met onze laatste vooruitzichten zou het effect van een bijzonder ongunstig begin van het jaar op het resultaat van het eerste semester gedeeltelijk gecompenseerd moeten worden tijdens de tweede helft van het jaar. Op basis hiervan verwacht D’Ieteren nog altijd een daling van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen 2014, groepsaandeel, met ongeveer 10 %.

 

Profiel van de groep 

D’Ieteren, opgericht in 1805, is een groep die diensten verleent aan de automobilist. Het bedrijf staat ten dienste van ongeveer 12 miljoen individuele en professionele klanten in 35 landen via twee activiteiten: 

- D’Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van meer dan 22 % in 2013 en 1,2 miljoen voertuigen van de verdeelde merken in omloop. Omzet in 2013: 2,6 miljard euro. 

- Belron (voor 94,85 % eigendom) is de wereldleider op het vlak van de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via meer dan tien hoofdmerken, waaronder Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®. Ongeveer 2.400 servicepunten en 8.600 mobiele service-units staan in 35 landen ten dienste van de klanten. Omzet in 2013: 2,8 miljard euro.

 

Financiële kalender 

De laatste vijf mededelingen

De volgende vijf evenementen

 

 

 

 

19 juni 2014

Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

26 februari 2015 

Jaarresultaten 2014

17 juni 2014

Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

27 februari 2015

Analistenvergadering & persconferentie FY 2014

15 mei 2014

Trading update Q1 2014

15 april 2015

Jaarverslag 2014

29 april 2014

Benoeming van N. D’Ieteren en O. Périer tot Ondervoorzitters van de Raad van bestuur

28 mei 2015

Algemene vergadering van de aandeelhouders & Trading update

17 april 2014

Publicatie van het jaarverslag 2013

31 augustus 2015

Resultaten voor het eerste halfjaar 2015

 

Contactpersonen 

Axel Miller, Chief Executive Officer

Benoit Ghiot, Chief Financial Officer 

Vincent Joye, Financial Communication – Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com 

Mini-site van het jaarverslag 2013: 2013.dieteren.com