JAARRESULTATEN 2013

D’Ieteren kondigt een resultaat 2013 aan dat zich in de bovenvork van zijn verwachtingen situeert. De teams van D’Ieteren Auto hebben het marktaandeel van de verdeelde merken op een hoog niveau gehouden op een dalende markt die gekenmerkt werd door grote concurrentie. Belron liet een organische groei met 5 % optekenen op een markt die verder werd gekenmerkt door een dalende tendens. Rekening houdend met deze realisaties heeft de Raad van Bestuur van D’Ieteren beslist om een onveranderd dividend voor te stellen.  

In een context die moeilijk blijft, nemen de twee activiteiten bovendien initiatieven om hun ontwikkeling te verzekeren en hun toekomst veilig te stellen: D’Ieteren Auto is van plan om zijn eigen netwerk van concessies in Brussel te hergroeperen, terwijl Belron zijn internationale aanwezigheid blijft versterken en blijft werken aan zijn operationele rentabiliteit.  

 

Samenvatting Groep

 A.     Verkopen

De geconsolideerde verkopen bedragen 5.470,5 miljoen EUR, -0,8 % ten opzichte van 2012. Ze worden als volgt opgesplitst:

D’Ieteren Auto: 2.627,4 miljoen EUR, -5,7 % op één jaar, als gevolg van de daling van de reële markt1 (-1,5 %) en een vermindering van de voorraden bij de concessiehouders. Het reële marktaandeel1 daalde tot een nog altijd hoog niveau van 22,39 % (23,16 % in 2012). In totaal werden 112.877 voertuigen geleverd in 2013 (120.157 in 2012);

Belron: 2.843,1 miljoen EUR, +4,3 % op één jaar, bestaande uit 5,0 % organische groei en 2,4 % groei als gevolg van overnames, gedeeltelijk gecompenseerd door een negatieve impact van 3,1 % uit wisselkoersschommelingen. De terugkeer van de organische groei is voornamelijk toe te schrijven aan normale weersomstandigheden na een uitzonderlijk zachte winter 2011-2012, en aan een stijging van het marktaandeel en van de gemiddelde waarde per interventie.

 

B.     Resultaten

- Het geconsolideerde resultaat vóór belastingen bedraagt 152,8 miljoen EUR. Exclusief ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen (-29,5 miljoen EUR) bedraagt het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen 182,3 miljoen EUR (-13,0 % op één jaar2).

- Onze voornaamste prestatie-indicator3, het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, bedraagt 177,6 miljoen EUR. Dat is een daling met 11,3 %2, in de lijn van onze prognose van een daling met 10 tot 15 %. Het resultaat wordt als volgt opgesplitst:

  • D'Ieteren Auto en Corporate activiteiten: 47,1 miljoen EUR, -10,3 % op één jaar als gevolg van een afname van de verkopen in een activiteit waarvan de kosten voornamelijk vaste kosten zijn, gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de marketingkosten. 
  • Belron: 130,5 miljoen EUR, -11,6 % op één jaar2. Zonder rekening te houden met de in 2012 geboekte terugneming van de voorziening met betrekking tot het incentiveplan op lange termijn voor het management (22,8 miljoen EUR in groepsaandeel), stijging met 4,5 %2 als gevolg van een stijging van het resultaat in de meeste landen dankzij de toename van de verkopen en de impact ervan op de marges, gedeeltelijk gecompenseerd door een terugval in Brazilië en Australië door ongunstige marktomstandigheden.  

Zonder rekening te houden met de in 2012 geboekte terugneming van de voorziening met betrekking tot het incentiveplan op lange termijn voor het management bij Belron, is het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, nagenoeg stabiel gebleven (+0,1 %2).

- Het aandeel van de groep in het resultaat van de periode bedraagt 114,0 miljoen EUR (190,1 miljoen EUR in 20122).

 

C.     Dividend 

De Raad van Bestuur stelt voor om het bruto dividend voor het boekjaar 2013 op 0,80 EUR per aandeel te houden. Als het goedgekeurd wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 juni 2014 zal het dividend op 13 juni 2014 uitgekeerd worden (notering ex-coupon op 10 juni 2014).

 

D.     Financiering van de activiteiten 

De activiteiten van D’Ieteren worden op autonome en onafhankelijke wijze gefinancierd. Tussen december 2012 en december 2013 steeg de geconsolideerde netto financiële schuld4 van de groep lichtjes van 491,3 miljoen EUR tot 505,3 miljoen EUR.

In de loop van de periode investeerden de groep D’Ieteren en zijn twee activiteiten bijna 100 miljoen EUR in overnames (verhoging van de participatie in Belron, overname van de twee concessies van Joly (cf. pagina 6) door D’Ieteren Auto en versterking van de aanwezigheid van Belron in de Verenigde Staten, in Italië, in Spanje en in Canada). Een dividend van 44 miljoen EUR werd ook uitgekeerd aan zijn aandeelhouders.

De netto financiële positie4 van de pool D’Ieteren Auto/Corporate evolueerde van een overschot van 251,2 miljoen EUR tot een overschot van 226,4 miljoen EUR.

De netto financiële schuld4 van Belron evolueerde van 742,5 miljoen EUR in december 2012 tot 731,7 miljoen EUR in december 2013.

 

E.     Investering 

D’Ieteren bevestigt zijn wil om zijn beschikbare financiële middelen te investeren om zijn groei op lange termijn te verzekeren, enerzijds via zijn bestaande activiteiten, en anderzijds via de overname – alleen of in partnerschap – van één of meer nieuwe activiteiten waarvoor de zoektocht aan de gang is.

De keuze van deze activiteit zal gemaakt worden op basis van criteria zoals de kwaliteit van de sectorale fundamenten op lange termijn – de sector moet niet noodzakelijk verband houden met de autosector –, de aanwezigheid van toetredingsbarrières, het geringe risico op technologische of regelgevende veranderingen en de groeimogelijkheden.

Het systematisch selectieproces dat ontwikkeld werd, combineert een sectorale benadering met een opportunistische benadering.

 

F.     Vooruitzichten voor het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen 2014, groepsaandeel3 

Rekening houdend met de huidige vooruitzichten voor zijn activiteiten en met de ongunstige weersomstandigheden in Europa in het begin van het jaar, verwacht D’Ieteren in 2014 een iets lager courant geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, dan in 2013.

 

Webcast

Klik op de volgende link voor de rechtstreekse uitzending van de voorstelling aan de analisten (in het Engels en enkel te beluisteren) die zal plaatsvinden op 27 februari 2014 om 9.30 u: https://engage.vevent.com/rt/dieteren~20140227_fyr2013

 

Profiel van de groep

D’Ieteren, opgericht in 1805, is een groep die diensten verleent aan de automobilist. Het staat ten dienste van ongeveer 12 miljoen individuele en professionele klanten in 35 landen via twee activiteiten:

- D’Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van meer dan 21 % en meer dan één miljoen voertuigen van de verdeelde merken in omloop. Omzet in 2013: 2,6 miljard euro’s.

- Belron (voor 94,85 % eigendom) is de wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via meer dan tien hoofdmerken, waaronder Carglass®, Autoglass® en Safelite® AutoGlass. 2.400 servicepunten en 8.600 mobiele service-units staan in 35 landen ten dienste van de klanten. Omzet in 2013: 2,8 miljard euro’s.

  

Financiële kalender 

De vijf laatste mededelingen

De vijf volgende evenementen

 

 

 

 

16 januari 2014

Pierre-Olivier Beckers benoemd tot onafhankelijk bestuurder

14 april 2014 

Jaarverslag 2013

3 december 2013

Inkoop van eigen aandelen

15 mei 2014 

Tussentijdse managementverklaring

21 november 2013

Inkoop van eigen aandelen

5 juni 2014 

Algemene vergadering van de aandeelhouders

14 november 2013

Tussentijdse managementverklaring

10 juni 2014 

Notering ex coupon (ex date)

8 november 2013

Inkoop van eigen aandelen

13 juni 2014

Uitkering van het dividend (payment date)

 

Contactpersonen

Axel Miller, Chief Executive Officer

Benoit Ghiot, Chief Financial Officer

 

Vincent Joye, Financial Communication - Tel : + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com

 

Mini-site van het jaarverslag 2012: 2012.dieteren.com

Additional files