Benoeming van Nicolas D’Ieteren en Olivier Périer tot Ondervoorzitters van de Raad van bestuur

De heer Maurice Périer, bestuurder sinds 1978 en Ondervoorzitter van de Raad sinds 1993, heeft de leeftijdsgrens (75 jaar) bereikt. Hij zal op de volgende gewone algemene vergadering van 5 juni 2014 zijn bestuurdersmandaat ter beschikking stellen van de vennootschap. 

De Raad van bestuur heeft unaniem beslist om de heren Nicolas D’Ieteren (38 jaar) en Olivier Périer (42 jaar) te benoemen tot Ondervoorzitters van de Raad, met ingang van 5 juni 2014. 

Nicolas D’Ieteren en Olivier Périer vertegenwoordigen de zevende generatie van de oprichtersfamilie, die de meerderheid van het kapitaal en van de stemrechten van D’Ieteren N.V. bezit. Ze zijn bestuurders van de vennootschap sinds 2005 (jaar van het tweehonderdjarige jubileum van D’Ieteren). Daarnaast zijn ze ook lid van het Benoemingscomité en wonen ze als waarnemers de vergaderingen van het Remuneratiecomité bij. Ze zijn ook lid van het Overlegcomité dat maandelijks georganiseerd wordt met de gedelegeerde bestuurder van de groep. Tot slot zijn ze lid van de Raad van bestuur van Belron. 

Deze benoemingen kaderen in het verlangen om de actieve rol voort te zetten die de vertegenwoordigers van de familiale aandeelhouders spelen in de bepaling van de strategie en het toezicht op het bestuur van de vennootschap, samen met de Raad van bestuur en het management van de groep, in een langetermijnperspectief en met het oog op een regelmatige en continue groei van de activiteiten en de waarde van de onderneming. 

Als blijk van dank voor de bijdrage van de heer Maurice Périer tijdens zijn jarenlange aanwezigheid in de Raad, heeft de Raad ook beslist om hem te benoemen tot erebestuurder. 

Roland D’Ieteren, Voorzitter van de Raad van bestuur, verklaarde: “Namens mijzelf en alle bestuurders wens ik Maurice Périer te bedanken voor zijn bijdrage gedurende al deze jaren. Nauwkeurigheid, scherpzinnigheid, doorzettingsvermogen en zelfbeheersing zijn aspecten van zijn persoonlijkheid die een duurzame stempel hebben gedrukt op onze besprekingen en beslissingen binnen de Raad. Als familiale aandeelhouder kon ik met Maurice rekenen op een trouwe, loyale en solidaire partner - in alle omstandigheden. Al zes generaties lang heeft onze familiale verankering gezorgd voor een opmerkelijke ontwikkeling van onze activiteiten door de jaren heen, en het verheugt mij nu te kunnen rekenen op de steun van Nicolas en Olivier om het werk voort te zetten dat de vorige generaties begonnen. Met de steun van een Raad bestaande uit sterke en competente complementaire persoonlijkheden, zullen wij er aandachtig voor zorgen dat de groep de creatieve beslissingen kan nemen die nodig zijn voor zijn ontwikkeling op lange termijn.”

 

 

Profiel van de groep 

D’Ieteren, opgericht in 1805, is een groep die diensten verleent aan de automobilist. Het bedrijf staat ten dienste van ongeveer 12 miljoen individuele en professionele klanten in 35 landen via twee activiteiten: 

- D’Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van meer dan 22 % en 1,2 miljoen voertuigen van de verdeelde merken in omloop. Omzet in 2013: 2,6 miljard euro. 

- Belron (voor 94,85 % eigendom) is de wereldleider op het vlak van de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via meer dan tien hoofdmerken, waaronder Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®. Ongeveer 2.400 servicepunten en 8.600 mobiele service-units staan in 35 landen ten dienste van de klanten. Omzet in 2013: 2,8 miljard euro. 

 

Financiële kalender 

De laatste vijf mededelingen

De volgende vijf evenementen

 

 

 

 

17 april 2014

Publicatie van het jaarverslag 2013

15 mei 2014 

Tussentijdse managementverklaring

24 maart 2014

D’Ieteren versterkt zich in de Antwerpse en Mechelse regio’s

5 juni 2014

Algemene vergadering van de aandeelhouders

20 maart 2014

Inkoop van eigen aandelen

10 juni 2014

Notering ex coupon (ex date)

10 maart 2014

Inkoop van eigen aandelen

13 juni 2014

Uitkering van het dividend (payment date)

27 februari 2014

Jaarresultaten 2013

28 augustus 2014

Resultaten voor het eerste halfjaar 2014

  

Contactpersonen 

Axel Miller, Chief Executive Officer

Benoit Ghiot, Chief Financial Officer 

Vincent Joye, Financial Communication – Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com

Mini-site van het jaarverslag 2013: 2013.dieteren.com