Tussentijdse managementverklaring voor de periode eindigend op 30 september 2013

Commentaar van het management 

In het derde kwartaal van het jaar 2013 blijven de resultaten van D’Ieteren in overeenstemming met de tendensen die werden vastgesteld in de vorige kwartalen en met onze verwachtingen. D’Ieteren Auto slaagt erin zijn marktaandeel op een hoog niveau te behouden. Volkswagen blijft immers het voorkeursmerk van de Belgen, voornamelijk dankzij het succes van de Golf. Belron laat een organische groei van 4,4 % optekenen, ondanks een minder gunstige vergelijkingsbasis dan in het eerste semester. De verwachtingen voor de rest van het jaar blijven onveranderd.

 

Samenvatting 

 • Geconsolideerde verkopen: -1,5 % in het derde kwartaal en -1,3 % over de eerste negen maanden van het jaar.
  • D’Ieteren Auto
   • Derde kwartaal: daling van de verkopen met 5,5 %. Marktaandeel van 20,96 % voor de verdeelde merken, op een markt van nieuwe voertuigen die daalt met 2,0 % (in werkelijkheid een daling met 1,8 % zonder rekening te houden met de inschrijvingen van minder dan 30 dagen1).
   • Over de eerste negen maanden: daling van de verkopen met 6,7 %. Marktaandeel van 21,27 % voor de verdeelde merken (ten opzichte van 21,38 % in het eerste semester van 2013), op een markt van nieuwe voertuigen die licht stijgt met 0,7 % (in werkelijkheid, marktaandeel van 22,53 % op een markt die daalt met 1,1 %, zonder rekening te houden met de inschrijvingen van minder dan 30 dagen1).
  • Belron
   • Derde kwartaal: stijging van de verkopen met 1,6 %, bestaande uit 4,4 % organische groei en 2,5 % groei uit overnames, gedeeltelijk gecompenseerd door een ongunstige impact van 5,3 % uit wisselkoersschommelingen.
   • Over de eerste negen maanden: stijging van de verkopen met 4,4 %, bestaande uit 5,1 % organische groei en 2,6 % groei uit overnames, gedeeltelijk gecompenseerd door een daling met 0,7 % als gevolg van minder verkoopdagen en een negatieve impact van 2,6 % uit wisselkoersschommelingen. 
 • Daling van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen2, groepsaandeel, met 10,8 % over het kwartaal en met 8,4 % over de eerste negen maanden van het jaar. Zonder de terugneming van een voorziening die in 2012 werd geboekt met betrekking tot het incentiveplan op lange termijn voor het management van Belron, is dit resultaat stabiel – zowel over het derde kwartaal als over de eerste negen maanden van het jaar. 
 • Op 30 september 2013 staat de geconsolideerde netto financiële schuld3 lager dan een jaar eerder.

 

Geconsolideerde kerncijfers 

 

Evolutie op één jaar

Q1 2013

H1 2013

Q3 2013

YTD 2013

Verkopen

-5,5 %

-1,2 %

-1,5 %

-1,3 %

-       D’Ieteren Auto

-10,7 %

-7,2 %

-5,5 %

-6,7 %

-       Belron

+1,6 %

+5,8 %

+1,6 %

+4,4 %

Courant geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel2

-1,4 %

-7,3 %

-10,8 %

-8,4 %

  

Financiering van de activiteiten 

De activiteiten van D’Ieteren worden op autonome en onafhankelijke wijze gefinancierd. Tussen september 2012 en september 2013 is de geconsolideerde netto financiële schuld3 van de groep gedaald van 471,7 miljoen EUR tot 419,1 miljoen EUR, ondanks de betaling van de aandeelverhoging in Belron (39,1 miljoen EUR) in april. 

Belron heeft een Amerikaanse onderhandse lening afgesloten ten belope van 250 miljoen USD en 75 miljoen EUR tegen aantrekkelijke voorwaarden met vervaldata tussen 2020 en 2025. Er wordt dan ook geen andere herfinanciering verwacht vóór 2016. 

 

Vooruitzichten 2013 voor het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 

Rekening houdend met de huidige vooruitzichten voor zijn activiteiten en de onzekere economische omgeving, verwacht D’Ieteren voor 2013 nog steeds een daling van zijn courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 10 % tot 15 % in vergelijking met 20122. Ter herinnering: zonder rekening te houden met het effect in 2012 van de terugneming van een voorziening met betrekking tot het incentiveplan op lange termijn van het management van Belron, zou dit resultaat voor 2013 in vergelijkbare gegevens ongeveer stabiel zijn.

 

D'Ieteren 

Opgericht in 1805, D’Ieteren is een groep die diensten verleent aan de automobilist. Het staat ten dienste van ongeveer 11 miljoen individuele en professionele klanten in 35 landen via twee activiteiten: 

- D’Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autodistributeur in België, met een marktaandeel van meer dan 21 % en meer dan één miljoen voertuigen van de verdeelde merken in omloop. Omzet in 2012: 2,8 miljard euro’s. 

- Belron (voor 94,85 % eigendom) is de wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via meer dan tien voorname merken, waaronder Carglass®, Autoglass® en Safelite® AutoGlass. 2.200 servicepunten en 8.900 mobiele service-units staan in 35 landen ten dienste van de klanten. Omzet in 2012: 2,7 miljard euro’s.

 

Financiële kalender 

26 februari 2014 – Jaarresultaten 2013 

14 april 2014 – Jaarverslag 2013 

15 mei 2014 – Tussentijdse managementverklaring 

5 juni 2014 – Algemene vergadering van de aandeelhouders 

10 juni 2014 – Notering ex coupon (ex date) 

13 juni 2014 – Uitkering van het dividend (payment date) 

28 augustus 2014 – Resultaten voor het eerste halfjaar 2014 

13 november 2014 – Tussentijdse managementverklaring 

 

Contactpersonen 

Axel Miller, Chief Executive Officer

Benoit Ghiot, Chief Financial Officer

Vincent Joye, Financial Communication - Tel: + 32 (0)2 536.54.39

E-Mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com