Tussentijdse managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2012

Samenvatting van het eerste kwartaal 

  • Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante consolidatieperimeter1):
    • D’Ieteren Auto: marktaandeel van 21,25 %, ten opzichte van 21,89 % over het hele jaar 2011. Stijging van de verkopen met 2,0 % (+6,5 % bij constante consolidatieperimeter1);
    • Belron: daling van de verkopen met 8,1 %, bestaande uit een daling van de organische verkopen met 10,6 % als gevolg van uitzonderlijk milde weersomstandigheden sinds november 2011 alsook ongunstige economische omstandigheden, een externe groei van 0,8 % en een gunstige impact van 1,7 % uit wisselkoersschommelingen.
  • Daling van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met
    61,6 % (-60,6 % bij constante consolidatieperimeter1), zoals verwacht. 
  • Rekening houdend met de huidige vooruitzichten voor zijn activiteiten en met de onzekere economische omgeving, verwacht D’Ieteren in 2012 nog altijd een daling met ongeveer 25 % van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel2, in vergelijking met een uitzonderlijk jaar 2011. 

 

Geconsolideerde kerncijfers 

Q1 2012 - Evolutie op één jaar

Reële

Bij constante consolidatie-perimeter1

Verkopen

-2,6 %

-0,3 %

-       D’Ieteren Auto

+2,0 %

+6,5 %

-       Belron

-8,1 %

-8,1 %

 

Courant geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel

-61,6 %

-60,6 %

 1In de rekeningen van D'Ieteren wordt Volkswagen D’Ieteren Finance voorgesteld als een volgens de equity-methode verwerkte entiteit na de oprichting van deze gezamenlijke dochteronderneming tussen D’Ieteren en Volkswagen Financial Services in het begin van 2012. De gegevens bij constante consolidatieperimeter houden rekening met een herwerking van de verkopen 2011 van D’Ieteren Auto om de twee boekjaren met elkaar te kunnen vergelijken (eliminatie van de verkopen van D’Ieteren Lease, toerekening aan de volgens de equity-methode verwerkte entiteit van de verkopen van tweedehandsvoertuigen voortvloeiend uit voertuigen die uit de vloot genomen werden, en herkenning van de verkopen van D’Ieteren Auto aan D’Ieteren Lease).

2 Naar aanleiding van de oprichting van Volkswagen D’Ieteren Finance, waarvan de resultaten geconsolideerd zijn volgens de equity-methode, en om alle activiteiten van de groep zo goed mogelijk te weerspiegelen, omvat het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, voortaan het groepsaandeel in het courante resultaat vóór belastingen van de volgens de equity-methode geconsolideerde entiteiten. Deze wijziging van perimeter zal in 2012 resulteren in een daling van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, die op ongeveer 2 % wordt geraamd.

 

D'Ieteren 

Opgericht in 1805, D’Ieteren is een groep die diensten verleent aan de automobilist. Het staat ten dienste van ongeveer 13 miljoen individuele en professionele klanten in 33 landen via twee activiteiten: 

-            D’Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autodistributeur in België, met een marktaandeel van ongeveer 22 % en meer dan één miljoen voertuigen van de verdeelde merken in omloop. Omzet in 2011: 3,2 miljard euro’s.

-            Belron (voor 92,7 % eigendom) is de wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via meer dan tien voorname merken, waaronder Carglass, Autoglass en Safelite AutoGlass. 2.000 servicepunten en 9.200 mobiele service-units staan in 33 landen ten dienste van de klanten.
Omzet in 2011: 2,8 miljard euro’s. 

 

Financiële kalender 

31 mei 2012 – Algemene vergadering van de aandeelhouders 

4 juni 2012 – Notering ex coupon (ex date) 

7 juni 2012 – Afbetaling van het dividend (payment date) 

28 augustus 2012 – Resultaten voor het eerste halfjaar 2012 

8 november 2012 – Tussentijdse managementverklaring 

 

Contactpersonen  

Jean-Pierre Bizet, Chief Executive Officer

Benoit Ghiot, Chief Financial Officer

Vincent Joye, Financial Communication - Tel: + 32 (0)2 536.54.39

E-Mail: financial.communication@dieteren.be – Website: http://www.dieteren.com