Resultaten voor het eerste halfjaar 2012

Betreffende de eerste jaarhelft van 2012 verklaart Jean-Pierre Bizet, gedelegeerd bestuurder: 

“Op markten die aanzienlijk daalden, is de evolutie van onze halfjaarresultaten in overeenstemming met onze verwachtingen. Belron, dat bovendien leed onder een uitzonderlijk zachte winter in het eerste kwartaal, reageerde actief – onder meer met kostenbesparingen – en zag in het tweede kwartaal een verbetering van de tendens. D'Ieteren Auto investeerde in commerciële inspanningen en vergrootte zijn marktaandeel verder. Onze vooruitzichten voor het volledige jaar blijven onveranderd.” 

 

Samenvatting 

Opmerking: In het begin van 2012 hebben D’Ieteren nv en Volkswagen Financial Services AG een gezamenlijke dochteronderneming opgericht, Volkswagen D’Ieteren Finance nv (VDFin), waarin D’Ieteren zijn dochteronderneming D’Ieteren Lease heeft ingebracht. VDFin wordt in 2012 geconsolideerd volgens de equity-methode, terwijl D’Ieteren Lease in 2011 geconsolideerd werd volgens de globale integratiemethode. Om de vergelijking tussen de boekjaren 2011 en 2012 te vergemakkelijken, worden de vergelijkbare gegevens eerst uitgedrukt alsof D’Ieteren Lease in 2011 geconsolideerd werd volgens de equity-methode (vergelijkbare gegevens). De cijfers tussen haakjes hebben vervolgens betrekking op de evoluties in gepubliceerde gegevens.

 

 • Verkopen: 3,0 miljard EUR, een daling met 3,2 % in vergelijkbare gegevens (-5,1 % in gepubliceerde gegevens). 
 • Daling van het resultaat vóór belastingen met 19,6 % tot 136,3 miljoen EUR. 
  • Buiten ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen, daling van het resultaat vóór belastingen met 25,4 % tot 130,2 miljoen EUR. Dit resultaat wordt als volgt opgesplitst:
   • D’Ieteren Auto en Corporate activiteiten: 54,1 miljoen EUR, een daling met 20,3 % als gevolg van de daling van de verkopen, de extra commerciële middelen en een stijging van de kosten. Stijging van het marktaandeel van de verdeelde merken tot 21,98 % (21,89 % voor het jaar 2011).
   • Belron: 76,1 miljoen EUR, een daling met 28,7 % die de afname van de volumes weerspiegelt als gevolg van de opmerkelijk zachte winter en een ongunstig economisch klimaat, en de impact hiervan op de marges, gedeeltelijk gecompenseerd door kostenbesparingen.
  • Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen: 6,1 miljoen EUR, met onder meer bij D’Ieteren Auto de gerealiseerde meerwaarde op de inbreng van D’Ieteren Lease in Volkswagen D’Ieteren Finance, en bij Belron kosten met betrekking tot herstructureringen en overnames.
 • Daling van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 24,6 % tot 126,0 miljoen EUR. 
 • Groepsaandeel in het resultaat van de periode van 119,3 miljoen EUR (groepsaandeel in het resultaat van de periode van de voortgezette activiteiten in het eerste halfjaar van 2011: 139,8 miljoen EUR). 
 • De geconsolideerde netto financiële schuld van de groep bedraagt 556,5 miljoen EUR (1.924,1 miljoen EUR op het einde van juni 2011).
 • Voor 2012 verwacht D’Ieteren nog altijd een daling met ongeveer 25 % van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, in vergelijking met een uitzonderlijke prestatie in 2011.

 

D'Ieteren 

Opgericht in 1805, D’Ieteren is een groep die diensten verleent aan de automobilist. Het staat ten dienste van ongeveer 13 miljoen individuele en professionele klanten in 33 landen via twee activiteiten: 

-            D’Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autodistributeur in België, met een marktaandeel van ongeveer 22 % en meer dan één miljoen voertuigen van de verdeelde merken in omloop.
Omzet in 2011: 3,2 miljard euro’s. 

-            Belron (voor 92,7 % eigendom) is de wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via meer dan tien voorname merken, waaronder Carglass, Autoglass en Safelite AutoGlass. 2.000 servicepunten en 9.200 mobiele service-units staan in 33 landen ten dienste van de klanten. Omzet in 2011: 2,8 miljard euro’s.

  

Financiële kalender 

8 november 2012 – Tussentijdse managementverklaring 

 

Contactpersonen  

Jean-Pierre Bizet, Chief Executive Officer

Benoit Ghiot, Chief Financial Officer

Vincent Joye, Financial Communication - Tel: + 32 (0)2 536.54.39

E-Mail: financial.communication@dieteren.be – Website: http://www.dieteren.com