Kwartaalresultaat in overeenstemming met eerste semester – Ongewijzigde vooruitzichten voor 2012

Samenvatting 

Opmerking1: In het begin van 2012 hebben D’Ieteren nv en Volkswagen Financial Services AG een gezamenlijke dochteronderneming opgericht, Volkswagen D’Ieteren Finance nv (VDFin), waarin D’Ieteren zijn dochteronderneming D’Ieteren Lease heeft ingebracht. VDFin wordt in 2012 geconsolideerd volgens de equity-methode, terwijl D’Ieteren Lease in 2011 geconsolideerd werd volgens de globale integratiemethode. Om de vergelijking tussen de boekjaren 2011 en 2012 te vergemakkelijken, worden de vergelijkbare gegevens eerst uitgedrukt alsof D’Ieteren Lease in 2011 geconsolideerd werd volgens de equity-methode. De cijfers tussen haakjes hebben vervolgens betrekking op de evoluties in gepubliceerde gegevens. 

  • In vergelijking met 2011 daalden de verkopen in vergelijkbare gegevens1 met 10,0 % in het derde kwartaal (gepubliceerde gegevens: -12,6 %) en met 5,3 % over de eerste negen maanden van het jaar (gepubliceerde gegevens: -7,5 %).
    • D’Ieteren Auto: marktaandeel van 21,93 % in het derde kwartaal, op een markt van nieuwe voertuigen die daalde met 10,9 %. Sinds het begin van het jaar bedraagt het marktaandeel 21,97 %, een stijging ten opzichte van het volledige jaar 2011 (21,89 %), op een markt die daalt met 12,2 %. In vergelijkbare gegevens1, daling van de verkopen met 21,8 % in het derde kwartaal (gepubliceerde gegevens: -26,2 %) en met 7,9 % sinds het begin van het jaar (gepubliceerde gegevens: -11,8 %);
    • Belron: stijging van de verkopen met 1,9 % in het derde kwartaal, bestaande uit een organische daling met 2,5 %, 0,7 % externe groei en een positieve impact uit wisselkoersschommelingen van 3,7 %. Sinds het begin van het jaar: daling van de verkopen met 2,5 %, bestaande uit een organische daling met 6,9 %, 0,9 % externe groei en een positieve impact uit wisselkoersschommelingen van 3,5 %.
  • Daling van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel2, met 27,9 % in het derde kwartaal en met 25,7 % sinds 1 januari 2012.
  • Rekening houdend met de huidige vooruitzichten voor zijn activiteiten en met de onzekere economische omgeving, verwacht D’Ieteren voor 2012 nog altijd een daling met ongeveer
    25 % van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel2, in vergelijking met een uitzonderlijk goed jaar 2011. 

Geconsolideerde kerncijfers 

 Evolutie op één jaar

Q1 2012

H1 2012

Q3 2012

YTD 2012

Verkopen (evolutie in vergelijkbare gevens1)

-0,3 %

-3,2 %

-10,0 %

-5,3 %

-       D’Ieteren Auto

+6,5 %

-1,9 %

-21,8 %

-7,9 %

-       Belron

-8,1 %

-4,6 %

+1,9 %

-2,5 %

Courant geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel2

-61,5 %

-24,6 %

-27,9 %

-25,7 %

1In het begin van 2012 hebben D’Ieteren nv en Volkswagen Financial Services AG een gezamenlijke dochteronderneming opgericht, Volkswagen D’Ieteren Finance nv (VDFin), waarin D’Ieteren zijn dochteronderneming D’Ieteren Lease heeft ingebracht. VDFin wordt in 2012 geconsolideerd volgens de equity-methode, terwijl D’Ieteren Lease in 2011 geconsolideerd werd volgens de globale integratiemethode. Om de vergelijking tussen de boekjaren 2011 en 2012 te vergemakkelijken, worden de vergelijkbare gegevens eerst uitgedrukt alsof D’Ieteren Lease in 2011 geconsolideerd werd volgens de equity-methode. De cijfers tussen haakjes hebben vervolgens betrekking op de evoluties in gepubliceerde gegevens. (De terugtrekkingen omvatten de eliminatie van de resultaten van D’Ieteren Lease, de toerekening aan de volgens de equity-methode verwerkte entiteit van de resultaten op verkopen van tweedehandse voertuigen voortvloeiend uit voertuigen die uit de vloot werden genomen – in 2011 en in januari-februari 2012 – en de erkenning van de verkopen van D’Ieteren Auto aan D’Ieteren Lease). 

2Naar aanleiding van de oprichting van Volkswagen D’Ieteren Finance, waarvan de resultaten geconsolideerd zijn volgens de equity-methode, en om alle activiteiten van de groep zo goed mogelijk te weerspiegelen, omvat het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, voortaan het groepsaandeel in het courante resultaat vóór belastingen van de volgens de equity-methode geconsolideerde entiteiten.

 

D'Ieteren 

Opgericht in 1805, D’Ieteren is een groep die diensten verleent aan de automobilist. Het staat ten dienste van ongeveer 13 miljoen individuele en professionele klanten in 34 landen via twee activiteiten: 

- D’Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autodistributeur in België, met een marktaandeel van ongeveer 22 % en meer dan één miljoen voertuigen van de verdeelde merken in omloop. Omzet in 2011: 3,2 miljard euro’s. 

- Belron (voor 92,7 % eigendom) is de wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via meer dan tien voorname merken, waaronder Carglass, Autoglass en Safelite AutoGlass. 2.000 servicepunten en 9.200 mobiele service-units staan in 34 landen ten dienste van de klanten. Omzet in 2011: 2,8 miljard euro’s. 

 

Financiële kalender 

26 februari 2013 – Jaarresultaten 2012 

15 april 2013 – Publicatie van het jaarverslag 2012 

16 mei 2013 – Tussentijdse managementverklaring

30 mei 2013 – Algemene vergadering van de aandeelhouders

5 juni 2013 – Notering ex coupon (ex date) 

10 juni 2013 – Uitkering van het dividend (payment date) 

29 augustus 2013 – Resultaten voor het eerste halfjaar 2013 

14 november 2013 – Tussentijdse managementverklaring 

 

Contactpersonen  

Jean-Pierre Bizet, Chief Executive Officer

Benoit Ghiot, Chief Financial Officer

Vincent Joye, Financial Communication - Tel: + 32 (0)2 536.54.39

E-Mail: financial.communication@dieteren.be – Website: http://www.dieteren.com