Jaarresultaten 2011

In de jaarrekening van D'Ieteren wordt Avis Europe voorgesteld als een ‘beëindigde activiteit’, na de verkoop van deze dochteronderneming die op 3 oktober 2011 van kracht werd (meer informatie op pagina 9 van deze mededeling). Bijgevolg heeft de tekst van deze mededeling, behoudens andersluidende vermelding, enkel betrekking op de ‘voortgezette activiteiten’.

 

Betreffende 2011 verklaart Jean-Pierre Bizet, Gedelegeerd bestuurder: 

"2011 was een speljaar in het leven van de groep, en een uitzonderlijk jaar in vele opzichten. Wij hebben onze activiteiten van autoverhuur op korte termijn verkocht aan Avis Budget Group, en tegen zeer goede voorwaarden. Wij hebben met onze historische partner Volkswagen een gezamenlijke dochteronderneming opgericht om een totaalaanbod voor autofinancieringen aan onze Belgische klanten te bieden. In de autodistributie hebben onze teams het beste gehaald uit een uitzonderlijke markt, ondermeer door ons marktaandeel te verhogen. Ten slotte werden onze teams bij Belron voor de eerste keer geconfronteerd met het gecombineerde effect van slechte weersomstandigheden en de recessie, en zijn erin geslaagd om de gevolgen ervan te beperken. Wij hebben onze schuld met meer dan 1 miljard EUR verlaagd en ons eigen vermogen versterkt. Gezien de huidige configuratie van de groep, heeft de Raad van bestuur besloten de uitkering van een aanzienlijk hoger dividend voor te stellen aan de algemene vergadering. Wij hebben ook selectiecriteria bepaald voor nieuwe activiteiten. Dit project valt niet onder enige tijdsdruk en zal worden gekenmerkt door de zorgvuldigheid die nodig is om de ontwikkeling op lange termijn van de groep, gunstig voor alle stakeholders, te verzekeren.”

 

Samenvatting 

 • Stijging van de verkopen met 8,0 % op één jaar tot 6,0 miljard EUR.  
 • Stijging van het resultaat vóór belastingen met 8,4 % tot 297,4 miljoen EUR. 
  • Buiten ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen, stijging van het resultaat vóór belastingen met 10,6 % tot 322,0 miljoen EUR. Dit resultaat wordt als volgt opgesplitst: 
   • D’Ieteren Auto en Corporate activiteiten: 92,1 miljoen EUR, een stijging met 42,6 %, dankzij de stijging van het marktaandeel van de door D’Ieteren Auto verdeelde merken tot een recordniveau van 21,89 % (20,13 % in 2010) op een markt van nieuwe wagens die dankzij de ecopremies en hun aangekondigde einde op 31 december 2011 steeg met 4,5 % in vergelijking met een recordjaar 2010.
   • Belron: 229,9 miljoen EUR, een stijging met 1,5 % in vergelijking met een zeer goed jaar 2010, dankzij een stijging van het aandeel op markten getroffen door ongunstige weersomstandigheden en een ongunstig economisch klimaat, en dankzij kostenbesparingen. 
  • Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen: -24,6 miljoen EUR
   (2010: -16,8 miljoen EUR), met meer bepaald bij Belron herstructureringskosten, een waardevermindering op bepaalde immateriële IT-activa en overnamekosten, gedeeltelijk gecompenseerd door de positieve impact van de gewijzigde indexering van de pensioenen in het Verenigd Koninkrijk.    
 • Stijging van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 10,7 % tot 305,8 miljoen EUR. 
 • Groepsaandeel in het resultaat van de periode van 312,6 miljoen EUR, inclusief 69,7 miljoen EUR met betrekking tot de beëindigde activiteiten. 
 • De geconsolideerde netto financiële schuld van de groep bedraagt 850,2 miljoen EUR, een daling met 53,4 % voornamelijk als gevolg van de deconsolidatie van de netto financiële schuld en van de ontvangst van de opbrengst van de verkoop van Avis Europe. 
 • Voorstel van de Raad van Bestuur om het dividend voor 2011 op 0,80 EUR per aandeel te brengen (2010: 0,425 EUR). 
 • Verwachte daling van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met ongeveer 25 % na een uitzonderlijk jaar 2011.

 

Conference call 

Surf naar onze website of klik HIER voor een rechtstreekse uitzending van de voorstelling aan de analisten (in het Engels en enkel te beluisteren) die zal plaatsvinden op 29 februari 2012 om 9.30 u.

 

D'Ieteren 

Opgericht in 1805, D’Ieteren is een groep die diensten verleent aan de automobilist. Het staat ten dienste van ongeveer 13 miljoen klanten in 33 landen via twee activiteiten: 

-            D’Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti en Yamaha. Het is de grootste autodistributeur in België, met een marktaandeel van ongeveer 22% en meer dan één miljoen voertuigen van de verdeelde merken in omloop. Omzet in 2011: 3,2 miljard euro’s. 

-            Belron (voor 92,7% eigendom) is de wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via een vijftiental merken, waaronder Carglass, Autoglass en Safelite. 2.000 servicepunten en 9.200 mobiele service-units staan in 33 landen ten dienste van de klanten.
Omzet in 2011: 2,8 miljard euro’s.

 

Financiële kalender

16 april 2012 – Jaarverslag 2011 beschikbaar

10 mei 2012 – Tussentijdse managementverklaring 

31 mei 2012 – Algemene vergadering van de aandeelhouders 

4 juni 2012 – Notering ex coupon (ex date) 

7 juni 2012 – Afbetaling van het dividend (payment date) 

28 augustus 2012 – Resultaten voor het eerste halfjaar 2012 

8 november 2012 – Tussentijdse managementverklaring 

 

Contactpersonen 

Jean-Pierre Bizet, Chief Executive Officer

Benoit Ghiot, Chief Financial Officer

Vincent Joye, Financial Communication - Tel: + 32 (0)2 536.54.39

E-Mail: financial.communication@dieteren.be – Website: http://www.dieteren.com