Versterking van het financieel dienstaanbod in België - Oprichting van VDFin

D’Ieteren en Volkswagen Financial Services (dochteronderneming van de groep Volkswagen) hebben een akkoord gesloten om een gezamenlijke dochteronderneming op te richten, Volkswagen D’Ieteren Finance (VDFin), om een volledige waaier van financiële diensten aan te bieden verbonden aan de verkoop van voertuigen van de groep Volkswagen op de Belgische markt. Dit partnerschap versterkt de stevige band die al meer dan 60 jaar bestaat tussen D’Ieteren en Volkswagen.

 

Verbeterd en geïntegreerd commercieel aanbod

VDFin zou operationeel moeten zijn op 1 januari 2012 en zal tot doel hebben een homogeen en competitief totaalaanbod voor autofinancieringen te ontwikkelen voor particulieren, professionelen en concessiehouders.

Een voordelig financieringsaanbod is een sterk promotie- en klantenbindingmiddel in het segment van de particulieren. In België wordt voor bijna 70 % van de nieuwe voertuigen die worden verkocht aan particulieren, een financiering aangegaan. Door het financiële dienstaanbod uit te breiden en de financiële diensten actief te laten promoten door een specifieke entiteit, zal men meer kunnen halen uit dit potentieel en de positie kunnen versterken van de merken die D’Ieteren Auto verdeelt op de markt van de particulieren.

De leasingdiensten die D’Ieteren Auto vandaag – onder meer via D’Ieteren Lease – aanbiedt aan zijn professionele klanten, zullen verzekerd worden door de nieuwe entiteit en zullen voort ontwikkeld kunnen worden dankzij de vlottere kapitaaltoegang.

VDFin zal ook de financiering van de concessiehouders aanbieden, die vandaag verzekerd wordt door Volkswagen Bank Belgium.

 

Oprichting van de gezamenlijke dochteronderneming

Onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten, zal VDFin opgericht worden door de inbreng van D’Ieteren Lease, dochteronderneming van D’Ieteren die actief is op het vlak van operationele leasing, en van de activiteiten van Volkswagen Bank Belgium. VDFin zal voor 50 % min één aandeel in handen zijn van D’Ieteren en voor 50 % plus één aandeel in handen van Volkswagen Financial Services.

De Raad van Bestuur van VDFin zal paritair samengesteld worden met vertegenwoordigers van D’Ieteren en Volkswagen Financial Services. Alle personeelsleden van D’Ieteren Lease en Volkswagen Bank Belgium zullen aan de slag gaan in de nieuwe dochteronderneming.

De financieringsbronnen van de nieuwe gezamenlijke dochteronderneming zullen integraal verzekerd worden door Volkswagen Financial Services, volgens de voorwaarden die van toepassing zijn op de dochterondernemingen van de groep Volkswagen.

 

Verbetering van het financiële profiel van D’Ieteren

Dankzij deze transactie zal D’Ieteren Auto zijn aangewend kapitaal kunnen verlagen, evenals de risico’s die verband houden met de herfinanciering en de restwaarden van de voertuigvloot.

De transactie zou op het geconsolideerde eigen vermogen, groepsaandeel, van D’Ieteren een niet-recurrente positieve impact hebben van ongeveer 40 miljoen EUR.

Bovendien zullen de deconsolidatie van D’Ieteren Lease en de consolidatie volgens de vermogensmutatiemethode van zijn aandeel in VDFin in de rekeningen van D’Ieteren, de volgende gevolgen hebben voor de rekeningen (pro forma cijfers 2010):

- een daling van de geconsolideerde netto financiële schuld van D’Ieteren met 276 miljoen EUR, voornamelijk als gevolg van de deconsolidatie van D’Ieteren Lease;

- een daling van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, van D’Ieteren met 11 miljoen EUR, gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging met 1 miljoen EUR (of 5 miljoen EUR exclusief afschrijving van de immateriële vaste activa) van het aandeel van D’Ieteren in de volgens de vermogensmutatiemethode geconsolideerde entiteiten, exclusief verbetering van de financieringskosten.

 

Commentaar

Thierry van Kan, CEO van D’Ieteren Auto: “Wij zijn heel opgetogen over de samenvoeging van de commerciële ervaring en kennis van de Belgische markt van D’Ieteren Auto met de financiële kracht en de beheersing van financiële producten voor de automobielsector van Volkswagen Financial Services. Naast de verdeling van de voertuigen en onderdelen van de groep Volkswagen zal D’Ieteren Auto dankzij deze nieuwe gezamenlijke dochteronderneming ook de financiële producten van de groep vertegenwoordigen, en zo zijn positie op de Belgische markt versterken. Tot slot is dit partnerschap een nieuw bewijs van de sterke band die al meer dan 60 jaar bestaat tussen D’Ieteren en Volkswagen.

Christian Dahlheim, Head of Sales Europe bij Volkswagen Financial Services: “België biedt een aanzienlijk groeipotentieel op het vlak van financieringen voor particulieren. We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe samenwerking de mogelijkheid zal bieden om hieruit het maximum te halen en tegelijkertijd het huidige dynamisme in het businesssegment in stand te houden. Het verheugt ons dat dit akkoord gesloten kon worden met D’Ieteren, onze historische partner in België.”

Einde van de persmededeling

 

D'Ieteren

Opgericht in 1805, D’Ieteren is een groep die diensten verleent aan de automobilist. Het staat ten dienste van meer dan 13 miljoen klanten in 33 landen via twee activiteiten:

D’Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti en Yamaha. Het is de grootste autodistributeur in België, met een marktaandeel van meer dan 20% en meer dan één miljoen voertuigen van de verdeelde merken in omloop. Omzet in 2010: 2,7 miljard euro’s.

Belron (voor 92,7% eigendom) is de wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via een vijftiental merken, waaronder Carglass, Autoglass en Safelite. 1.900 servicepunten en 9.500 mobiele service-units staan in 33 landen ten dienste van de klanten. Omzet in 2010: 2,8 miljard euro’s.

 

Financiële kalender

16 november 2011 – Tussentijdse managementverklaring

28 februari 2012 – Jaarresultaten 2011

16 april 2012 – Jaarverslag 2011 beschikbaar

10 mei 2012 – Tussentijdse managementverklaring

31 mei 2012 – Algemene vergadering van de aandeelhouders

4 juni 2012 – Notering ex coupon (ex date)

7 juni 2012 – Afbetaling van het dividend (payment date)

28 augustus 2012 – Resultaten voor het eerste halfjaar 2012

8 november 2012 – Tussentijdse managementverklaring

 

Contactpersonen

Jean-Pierre Bizet, Chief Executive Officer

Benoit Ghiot, Chief Financial Officer

Vincent Joye, Financial Communication - Tel: + 32 (0)2 536.54.39

E-Mail: financial.communication@dieteren.be – Website: http://www.dieteren.com