Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Overeenkomstig de bepalingen van Titel II van de Wet van 2 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, meldt s.a. D’Ieteren n.v. dat op 2 november 2011, Nayarit Participations s.c.a. het bedrijf kennis heeft gegeven dat het op 27 oktober 2011, 871.260 D’Ieteren-aandelen had verworven in de markt, wat 1,44% vertegenwoordigt van de stemrechten verbonden aan de effecten uitgegeven door de vennootschap.

Na deze transactie wordt de deelneming in stemrechten in s.a D’Ieteren n.v. van de aandeelhouders die een belangrijke deelneming bezitten, verdeelt als volgt:

- de Nayarit Groep, samengesteld uit s.c.a. Nayarit Participations, Dhr. Roland D’Ieteren en Dhr. Nicolas D’Ieteren, onderling verbonden, overschrijdt de drempel van 35% (35,56%, tegen 34,12% eerder). Deze groep handelt in gemeenschappelijk overleg met de SPDG Groep enerzijds en met Cobepa n.v. anderzijds. De heer Roland D’Ieteren controleert s.c.a. Nayarit Participations;

- de SPDG Groep, samengesteld uit s.a. de Participations et de Gestion, Reptid Commercial Corporation (Dover, Delaware), Mevr. Catheline Périer-D’Ieteren en Dhr. Olivier Périer, onderling verbonden, handelend in gemeenschappelijk overleg met de Nayarit Groep enerzijds en met Cobepa n.v. anderzijds, bezit 25,10% (ongewijzigd) van de stemrechtverlenende effecten. Mevr. Catheline Périer-D’Ieteren controleert s.a. SPDG, die op zijn beurt Reptid Commercial Corporation controleert;

De gecumuleerde deelneming van de groepen Nayarit en SPDG overschrijdt vervolgens de drempel van 60% (60,66%, tegen 59,22% eerder).

Cobepa n.v., handelend in overleg met de Nayarit Groep enerzijds, en met de SPDG Groep anderzijds, bezit 3,53% (ongewijzigd) van de stemrechtverlenende effecten. Vedipar n.v. controleert voor 100% Vedihold n.v., die op zijn beurt voor 52,73% Cobehold n.v. controleert. Deze laatste controleert voor 95% Cobepa n.v.. Geen enkele aandeelhouder bezit meer dan 20% van Vedipar s.a.

 

De kennisgevingen inzake belangrijke deelnemingen moeten overgemaakt worden aan:

Vincent Joye

Financial Communication

Maliestraat 50

B-1050 Brussel

Tel.: 02.536.54.39

Fax : 02.536.91.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be

 

Deze informatie kan geraadpleegd worden op de website: http://www.dieteren.com

 

Einde van de persmededeling 

 

 

D'Ieteren

Opgericht in 1805, D’Ieteren is een groep die diensten verleent aan de automobilist. Het staat ten dienste van meer dan 13 miljoen klanten in 33 landen via twee activiteiten:

D’Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti en Yamaha. Het is de grootste autodistributeur in België, met een marktaandeel van meer dan 20% en meer dan één miljoen voertuigen van de verdeelde merken in omloop. Omzet in 2010: 2,7 miljard euro’s.

Belron (voor 92,7% eigendom) is de wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via een vijftiental merken, waaronder Carglass, Autoglass en Safelite. 1.900 servicepunten en 9.500 mobiele service-units staan in 33 landen ten dienste van de klanten. Omzet in 2010: 2,8 miljard euro’s.

 

Financiële kalender

16 november 2011 – Tussentijdse managementverklaring

28 februari 2012 – Jaarresultaten 2011

16 april 2012 – Jaarverslag 2011 beschikbaar

10 mei 2012 – Tussentijdse managementverklaring

31 mei 2012 – Algemene vergadering van de aandeelhouders

4 juni 2012 – Notering ex coupon (ex date)

7 juni 2012 – Afbetaling van het dividend (payment date)

28 augustus 2012 – Resultaten voor het eerste halfjaar 2012

8 november 2012 – Tussentijdse managementverklaring

 

Contactpersonen

Jean-Pierre Bizet, Chief Executive Officer

Benoit Ghiot, Chief Financial Officer

Vincent Joye, Financial Communication - Tel: + 32 (0)2 536.54.39

E-Mail: financial.communication@dieteren.be – Website: http://www.dieteren.com