Vervroegde sluiting van de openbare uitgifte van een obligatielening voor een totaal bedrag van EUR 150 miljoen