Hernieuwing van het effectiseringsprogramma van de vloot van D'Ieteren Lease