Openbare uitgifte van een obligatielening van EUR 100 miljoen