Materialiteitsanalyse van de groep

De groep D’Ieteren schenkt continu aandacht aan de economische, ecologische en sociale impact van zijn activiteiten. De groep stimuleert en ondersteunt dan ook het engagement van zijn verschillende activiteiten om verantwoord en integer te handelen via een open dialoog. Als moedermaatschappij van de groep D’Ieteren heeft D’Ieteren N.V. zelf een relatief kleine ecologische en sociale voetafdruk. De grootste impact treedt op als resultaat van de domeinen waarin D’Ieteren beslist te investeren. D’Ieteren N.V. heeft dan ook geopteerd voor een afzonderlijke rapportering voor elk van zijn activiteiten in termen van milieu-, sociale en personeelsimpact, respect voor mensenrechten en standpunt inzake anticorruptie en omkoping.

Enkele aspecten die hierna aan bod komen, werden geïdentificeerd als belangrijke risico’s die opgenomen zijn in het hoofdstuk ‘Systemen van interne controle en risicobeheer’.

D’Ieteren heeft beslist om een ‘materialiteitsanalyse’ uit te voeren om te rapporteren over een waaier van ecologische en sociale aangelegenheden. Deze analyse heeft tot doel de significante ecologische en sociale impact te bepalen die de activiteiten van D’Ieteren hebben op hun stakeholders en de gemeenschap in het algemeen. Externe duurzaamheidexperts ondersteunden D’Ieteren en zijn activiteiten in dit proces en werkten mee om een consistente en accurate materialiteitsevaluatie te verzekeren. De analyse werd uitgevoerd op basis van het materialiteitsprincipe zoals uiteengezet in het Global Reporting Initiative (GRI).

 

Belron

D’Ieteren Auto

Moleskine

Materialiteits-

niveau

Hoog

Matig

Hoog

Matig

Hoog

Matig

Milieu

Klimaatimpact/CO2-emissies

 

Klimaatimpact/CO2-emissies

Afval-beheer

Klimaatimpact/CO2-emissies & Ontbossing

Afval-beheer

Afvalbeheer

 

Innovatie/

Verantwoorde mobiliteit

 

 

 

 

Klanten-

tevredenheid

 

Duurzame inkoop

 

Klanten-

tevredenheid

 

Duurzame inkoop

Duurzame inkoop (inclusief toezicht op impact van gebruik van chemicaliën)

 

Maatschappij

en personeel

Innovatie

Werknemers-

veiligheid

Gemeenschaps-

engagement

Werknemers-

ontwikkeling

Gemeenschaps-

engagement

Werknemers-

ontwikkeling

 

Werknemers-

tevredenheid

 

Werknemers-

veiligheid

 

Werknemers-

tevredenheid

 

 

 

Werknemers-

tevredenheid