Financiële tool

D'IETEREN GROUP

in miljoen EUR 2017 2018 2019
Gecombineerde omzet1 6.941,3 7.417,8 8.026,9
Aangepast bedrijfsresultaat1,2 300,9 357,9 522,7
Aangepast resultaat, groepsaandeel2:      
voor belastingen 247,9 226,1 300,7
na belastingen 194,8 182,2 211,6
Groepsaandeel in het nettoresultaat van de periode 112,6 1.048,0 64,5
Informatie over het aandeel (in EUR)      
Groepsaandeel in het Aangepast nettoresultaat van de periode 3,55 3,32 3,88
Groepsaandeel in het nettoresultaat van de periode 2,05 19,12 1,18
Brutodividend per gewoon aandeel 3,80 1,00 1,00

D'IETEREN AUTO

in miljoen EUR 2017 2018 2019
Externe verkopen 3.299,7 3.406,9 3.634,9
Aangepast EBITDA 101,4 120,7 128,9
Aangepast bedrijfsresultaat2 95,2 113,0 119,0
Aangepast resultaat, groepsaandeel2:      
voor belastingen 102,5 121,7 128,4
na belastingen 68,8 77,3 86,2
D'Ieteren Groepsaandeel in het nettoresultaat van de periode 62,7 76,8 85,8
Aangepast free cash-flow 68,8 -54,3 -18,7

BELRON

in miljoen EUR 2017 2018 2019
Externe verkopen1 3.486,2 3.839,7 4.228,1
Aangepast EBITDA 301,0 341,2 525,6
Aangepast bedrijfsresultaat1,2 189,8 225,7 400,5
Aangepast resultaat, groepsaandeel2:      
voor belastingen 134,5 90,3 172,8
na belastingen 116,0 74,9 120,4
D'Ieteren Groepsaandeel in het nettoresultaat van de periode 41,3 991,6 88,5
Aangepast free cash-flow 52,0 145,6 413,5

MOLESKINE

in miljoen EUR 2017 2018 2019
Externe verkopen 155,4 174,1 163,9
Aangepast EBITDA 32,0 35,8 26,7
Aangepast bedrijfsresultaat2 25,2 28,6 18,6
Aangepast resultaat, groepsaandeel2:      
voor belastingen 15,2 18,9 9,8
na belastingen 10,1 22,8 5,0
D'Ieteren Groepsaandeel in het nettoresultaat van de periode 10,1 22,8 -97,3
Aangepast free cash-flow 4,7 12,0 21,0

1 inclusief 100% van Belron - 2 Exclusief aanpassingen