Teruggeven

D'IETEREN AUTO

SOLIDARITEIT AANGEMOEDIGD EN GEDRAGEN DOOR DE MEDEWERKERS

Het Give & Gain mecenaatsbeleid omvat drie activiteitenpijlers:
de vrijwilligersactiviteiten bieden de medewerkers de mogelijkheid om in teamverband een dag van hun werktijd te wijden aan liefdadigheidsprojecten.
de projectoproep heeft de ambitie gerichte financiële steun te verlenen aan door de medewerkers van de onderneming voorgestelde verenigingen die een project willen financieren dat verband houdt met solidaire en verantwoordelijke mobiliteit.
de programma’s op lange termijn zijn investeringen op langere termijn in grootschaligere sociale projecten, drijfkrachten achter verandering, nauw verbonden met solidaire en verantwoordelijke mobiliteit. Tot de uitgewerkte programma’s behoren de sensibilisatie-sessies rond verkeersveiligheid gegeven in scholen in achtergestelde wijken of License to Work, een sociale rijschool die tot doel heeft minderbedeelden in sociale reintegratie de mogelijkheid te bieden om hun rijbewijs te behalen om hun kans op een job te vergroten. In 2016 waren 38 personen in socioprofessionele integratie betrokken bij de opleiding georganiseerd door License to Work.
 

BELRON

SPIRIT OF BELRON CHALLENGE / AFRIKA TIKKUN

De Spirit of Belron Challenge bundelt alle teruggeefactiviteiten die plaatsvinden binnen de hele Groep. Deze activiteiten, gaande van rommelmarkten tot sportevenementen en van cakeverkopen tot zweefvliegen, hebben tot doel geld in te zamelen en het verschil te maken voor gemeenschappen en organisaties in de lokale omgeving van elke dochteronderneming, alsook op het niveau van de groep voor Afrika Tikkun. 

Het hoogtepunt van deze activiteiten is de Spirit of Belron Challenge die plaatsvond in september. Meer dan 2.000 mensen namen deel aan het evenement, dat van start ging met het Spirit of Belron Festival en een Guinness World Records™ poging om de grootste menselijke voorstelling van een land of continent te creëren – in het geval van Belron werd natuurlijk het Afrikaanse continent gevormd. De poging was succesvol: 811 werknemers van Belron en hun familieleden en vrienden vormden het continent.

De dag nadien zakten meer dan 1.600 mensen uit 26 landen af naar Eton Dorney in het VK om er te zwemmen, fietsen, wandelen en lopen tijdens verschillende sportproeven. Het evenement was een viering en erkenning van 15 jaar partnership tussen Belron en Afrika Tikkun. De dag begon met een verwelkoming door Gary Lubner, CEO van Belron, gevolgd door een voorstelling van de geldinzamelingscheques voor een fantastisch totaalbedrag van EUR 1 miljoen. 

Opnieuw nam ook een groep begunstigden van Afrika Tikkun deel aan de Challenge. Faith Sendege, Asemahle Mndini, Bene factor Mokoena en Khanya Sibanda werden geselecteerd om af te reizen naar het VK, niet alleen omwille van hun sport- capaciteiten, maar ook omwille van hun positieve houding tegenover onderwijs en engagement om hun gemeenschap te helpen. 

De groep nam deel aan de Spirit of Belron Challenge en bracht ook tijd door met professionals die werkzaam zijn in domeinen waarin ze zelf ook een carrière zouden willen uitbouwen, om ervaring en kennis op te doen. De vier ontmoetten ook mensen van Belron International, Belron VK en  AutoRestore, en met leden van de Raad van Bestuur van Afrika Tikkun VK. Deze ervaring is van onschatbare waarde voor deze jongeren en levert echt het bewijs van de impact die Afrika Tikkun heeft van ‘wieg tot carrière’.