Onze mensen

D'IETEREN AUTO

EEN HR-BELEID MET EEN TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Tevredenheid van de medewerkers

D’Ieteren Auto voert tevredenheidstudies onder alle medewerkers om na te gaan welke aspecten verbeterd kunnen worden om ieders welzijn en motivatie te verzekeren. De laatste enquête werd in 2016 gevoerd en de algemene tevredenheid bedroeg 74,5%. Het is de bedoeling om in 2018 80% te bereiken. Om daarin te slagen, heeft de HR-afdeling verschillende initiatieven genomen om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de medewerkers: een herwerking van het loonbeleid een nieuwe functieclassificatie, ...
  • Kennisoverdracht en versterking van de vaardigheden: continu werk

Om de activiteiten van de onderneming duurzaam te maken, verzekert D’Ieteren Auto een kennis- en vaardighedenoverdracht tussen de oudere werknemers en de nieuwkomers. Zijn ‘Succession management’ programma biedt de mogelijkheid om na te denken over de competenties van morgen en om de kennis en knowhow van de oudere medewerkers in stand te houden om zo de vaardighedenoverdracht te garanderen. Wat de nieuwkomers betreft, bestaat het ‘Onboarding Program’ erin procedures voor het onthaal en de integratie van nieuwe medewerkers in te voeren, om deze nieuwe collega’s alle kansen te bieden om te slagen in hun nieuwe functies en hun competenties snel te ontwikkelen.

D’Ieteren Auto stelt de opleiding en scholing van zijn medewerkers en toekomstige personeelsleden centraal in zijn ontwikkeling. In 2016 genoten de medewerkers van D’Ieteren Auto van 3.848 dagen technische en/of gedragsmatige opleiding. Zo kon 80% van de medewerkers een opleiding volgen, met gemiddeld 3,3 dagen opleiding per persoon. Ook de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerkers wordt aangemoedigd tijdens evaluatie- en coachinggesprekken die de managers in de loop van het jaar voeren. De managers worden op hun beurt omkaderd en geëvalueerd met betrekking tot hun leiderschapsvaardigheden. 

  • Welzijn op het werk en veiligheid

Sinds 2015 werden de kantoorruimtes geleidelijk aan ingericht en werden de medewerkers gegroepeerd om een teamdynamiek te ontwikkelen. Flexibiliteit, efficiëntie en creativiteit vatten het concept samen. De medewerkers worden aangemoedigd om meer samen te werken. De uitwisseling van ideeën en ‘best  practices’ staat centraal in de benadering.  

Inzake veiligheid op het werk hebben de werknemers van de onderhoudswerkplaatsen bijvoorbeeld risicoanalyses, inventarissen van de beschermings- en interventiemiddelen, workshops rond brandveiligheid enz. georganiseerd. Dit leidde tot een aanzienpijke daling van de ernstgraad van de arbeidsongevallen.

BELRON

ERKENNING VAN DE MEDEWERKERS

 
De Belron Exceptional Customer Service Award (BECSA) werd in het leven geroepen om personeelsleden van Belron te erkennen die het hele jaar door een opmerkelijke dienstverlening aanbieden aan de klanten - onze dagelijkse helden. In 2016, was het het achtste jaar dat de Awards uitgereikt worden. Tot op  heden waren er in totaal 372 nominaties.
 
Maar liefst 76 medewerkers van Belron - een record - werden genomineerd voor de 2016 BECSA. Gaande van werknemers die constant blijk gaven van een uitzonderlijke dienstverlening aan de klanten tot medewerkers die levens redden.