Milieubescherming en Mobiliteit

D'IETEREN AUTO

EEN VLOTTE, VEILIGE EN MILIEUVRIENDELIJKE MOBILITEIT BEVORDEREN

 
  • Nieuwe motorisaties en partnerships met energienetwerken

Naast de klassieke segmenten promoot D’Ieteren Auto nieuwe technologieën met minder verontreinigende brandstoffen. Ze zijn beschikbaar binnen alle merken en omvatten een reeks innovatieve motorisaties: CNG, elektrische voertuigen,  hybride voertuigen, ...  
 
De aanpassing van de infrastructuren, en meer bepaald inzake energielevering, is natuurlijk bepalend voor de ontwikkeling van de nieuwe motorisaties. D’Ieteren Auto werkt mee aan en ondersteunt deze alternatieven. Het Evora-project in Vlaanderen en het partnership met Engie versterken de elektrische herlaadmogelijkheden. Met de Aardgasfederatie ondersteunt D’Ieteren Auto de uitbreiding van het CNG-netwerk.
  • D'Ieteren Mobility

Drie tendensen, die het resultaat zijn van technologische evoluties, geven vorm aan de wagen van de toekomst: de elektrificatie van het wagenpark, de connectiviteit en automatisering, en de transformatie van de wagen tot een intelligent en multifunctioneel mobiliteitsinstrument.

Parallel met de technologische ontwikkelingen zijn er enkele maatschappelijke en economische tendensen die samen de mobiliteit transformeren, zoals de beperking van het aantal personenwagens, de versmalling van de wegen, de ontwikkeling van nieuwe belastingwijzen op basis van het gebruik, en vooral de deeleconomie.

In het kader van deze veranderingen heeft D’Ieteren Auto eind 2016 D’Ieteren Mobility opgericht. Deze nieuwe afdeling waakt over de ontwikkeling van meer inzicht in de mobiliteitsmarkt op korte en middellange termijn, en de bevordering en versnelling van de innovatie ter zake binnen de onderneming. D’Ieteren Mobility heeft de taak een actieve samenwerking te ontwikkelen met de academische wereld en commerciële partnerships te sluiten met start-ups of incubatoren die actief zijn in de sector.

  • Op naar meer flexibiliteit voor de medewerkers

De medewerkers van D’Ieteren Auto worden aangemoedigd om te opteren voor vlottere mobiliteitsoplossingen voor hun eigen verplaatsingen. Er worden regelmatig pistes voorgesteld om de CO-emissies te beperken die verband houden met de professionele mobiliteit van het personeel, zoals de bevordering van thuiswerken, de bevordering van ecologisch rijden en de keuze voor multimodale oplossingen.
  • Veiligheid

D’Ieteren Auto levert verdere inspanningen om de gebruikers van zijn producten een optimale veiligheid te garanderen. De wagens die uitgerust zijn met intelligente systemen bieden, bovenop de veiligheidsuitrusting, geïntegreerde IT om ongevallen te vermijden en rijbijstandssystemen: Automatic emergency braking, Adaptive cruise control, … Deze uitrusting is bevorderlijk voor zowel de veiligheid als de mobiliteit en het milieu. 
 
D’Ieteren Auto heeft ook met twee centra voor post-rijbewijsopleidingen een partnership gesloten dat zich meer bepaald richt tot jongeren en fleet-klanten en dat de mogelijkheid biedt om deze doelgroepen te sensibiliseren voor veilig rijden, met de bedoeling de risico’s op verkeersongevallen te verminderen. Er werden bijna 5.000 opleidingsstages georganiseerd.
  • Recyclagecircuit voor de voertuigen

Via zijn verschillende merken verkoopt D’Ieteren Auto bijna 1 op de 5 auto’s in België. Het einde van de levensduur van de voertuigen beheren, draagt bij tot een verantwoordelijke mobiliteit. In België wordt 94% van de voertuigen buiten gebruik gerecycleerd en gevaloriseerd via een gehomologeerd en gecontroleerd circuit. D’Ieteren Auto draagt bij aan het succes van de recuperatie en de verwerking van deze hoeveelheden composietmaterialen met Febelauto, waardoor België op dit vlak een van de beste leerlingen van heel  Europa is. 
  • Ecologische voetafdruk

De tegen 2016 door D’Ieteren Auto vooropgestelde doelstellingen om het energieverbruik met 20% te verlagen in vergelijking met 2006 en om 25% van de jaarlijks in zijn gebouwen verbruikte elektriciteit zelf te produceren, werden  overschreden. In 2016 produceerden de exploitatievestigingen zelf 36% van de verbruikte elektriciteit (18% dankzij fotovoltaïsche panelen, 82% via warmtekracht-koppeling). Deze prestaties zijn het resultaat van maatregelen zoals de uitvoering van energieaudits, de installatie van warmtekrachtkoppelingscentrales, het alternatieve gebruik van gas via de aankoop van nieuwe verwarmingsketels, de plaatsing van fotovoltaïsche panelen enz. Bovendien waakt D’Ieteren Auto er bij de inrichting of bouw van elk gebouw altijd over de energieprestaties zo veel mogelijk te verbeteren dankzij ecologisch design en isolatie tijdens de renovatie. Tegen 2018 wil het bedrijf zelf 40% produceren van de elektriciteit die in al zijn vestigingen wordt verbruikt.
 
Op het vlak van afvalbeheer promoot het bedrijf actief de sortering en de selectieve ophaling van het afval van de kantoren, werkplaatsen, magazijnen en garages, evenals de beveiligde opslag van gevaarlijke producten. Momenteel wordt bijna 60% van het afval gerecycleerd.
 

BELRON

  • De impact van de vloot op het milieu verminderen

Eerder in 2016 kwamen fleet managers van overal binnen Belron samen om ‘best practices’ uit te wisselen en verbeteringsmogelijkheden te bespreken. Eén kern-thema was de vermindering van de impact die de vloot van Belron heeft op het milieu. Dit vertegenwoordigt 60% van de CO2-voetafdruk en kost ongeveer EUR 50 miljoen per jaar. Hierna volgen enkele belangrijke voorstellen die werden gedaan om het brandstofverbruik, het aantal ongevallen en de algemene slijtage te verminderen: verbetering van het gedrag van de bestuurders dankzij betere opleiding, betere rapportering en beter beheer, het gebruik van apps om de bestuurders te informeren over hun prestaties, de invoering van elektrische voertuigen en het gebruik van hardware waardoor de bestuurder niet agressief kan rijden. Elke businessunit evalueert nu hoe ze het maximum kan halen uit deze mogelijkheden, en in 2017 zullen ‘best practices’ uitgewerkt en uitgewisseld worden.

  • Hoe doen de elektrische voertuigen het?

Nu Carglass met succes elektrische bestelwagens inzet in grote steden in heel Frankrijk, is er opnieuw belangstelling van andere ondernemingen van Belron om het risico op hogere toegangskosten tot stadscentra te verkleinen en mogelijke toegangsbeperkingen voor diesel- en benzinevoertuigen te vermijden. Op basis van deze initiële implementatie werden twee belangrijke vragen gesteld: wat is de Total Cost of Ownership (TCO) en welke impact heeft dit werkelijk op het milieu als er rekening wordt gehouden met de productie en vernietiging. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat de TCO van elektrische voertuigen met subsidies minstens even goed is als bij andere voertuigen, en uiteindelijk beter voor het milieu. Deze informatie zal Fleet Managers binnen heel Belron helpen om voordeel te halen uit elektrische bestelwagens en deze te beginnen opnemen in hun strategische vlootplannen.

  • Beheer van glasafval

Een team van medewerkers van Belron VK, Belron Purchasing, Belron Technical en het Europese Distributiecenter (EDC) heeft geanalyseerd hoe de kosten met betrekking tot glasafval gedrukt konden worden en hoe de inkomsten verbeterd konden worden door nieuwe markten te zoeken voor het gerecycleerde glas en het PVB (polyvinylbutyralhars). Als resultaat van de evaluatie zal het glasafval van het VK gecentraliseerd worden in het Britse Distributiecenter en verscheept worden naar België. Het Britse afval zal gecombineerd worden met het afval van het EDC, waardoor meer dan GBP 200.000 bespaard wordt. Het gecombineerde afval zal gerecycleerd worden en gebruikt worden als grondstof voor andere producten, zoals isolatie voor gebouwen, glascontainers, tapijtruggen en industriële verf. Andere ondernemingen van Belron zullen evalueren hoe ze het maximum kunnen halen uit de voordelen van de centralisering van het afval op basis van de finale aanbevelingen die dit jaar uitgewerkt worden met het Supply Chain Team.