Ethiek

D’IETEREN AUTO

ETHISCH EN VERANTWOORDELIJK ZAKENDOEN

  • The Way We Work

Sinds 2014 herinnert de ethische code ‘The Way We Work’ aan de ethische waarden en praktijken. Deze code staat op het intranet van het bedrijf en bestrijkt de volgende thema’s: gedrag op de werkplaats,  gelijke behandeling en gelijke kansen, veiligheid en gezondheid, vertrouwelijkheid, bescherming en aangewezen gebruik van activa en middelen die eigendom zijn van de onderneming, belangenconflicten, geschenken en entertainment, opstelling van nauwkeurige en betrouwbare rapporten. Alle medewerkers worden hiervoor gesensibiliseerd. D’Ieteren Auto ontwikkelt ook interne beleidslijnen binnen al zijn vakgebieden om zijn governance te versterken. Deze beleidslijnen gaan gepaard met concrete instructies en tenuitvoerleggingstools.

  • Verantwoordelijke aankopen

De product- en dienstleveranciers van D’Ieteren Auto worden verzocht om het ‘Openbaar aankoopcharter’ van de onderneming te ondertekenen. Ze verbinden zich er de facto toe de tien principes van het Wereldpact van de Verenigde Naties te respecteren in hun commerciële relaties met D’Ieteren Auto.  

D’Ieteren Auto organiseert zijn aankopen proactiever op een meer verantwoordelijke manier. Naast de klassieke criteria zoals prijs/kwaliteit en financiële soliditeit van de leverancier, worden ook sociale, ecologische en ethische criteria geïnte-greerd in de keuze van de beste offerte en de aankoopbeslissing. 

BELRON

ETHISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

  • De juiste manier van werken

Ons engagement om te garanderen dat we overal de hoogste ethische standaarden respecteren, wordt verder versterkt door de ethische gedragscode van Belron "Our Way of Working".

  • Het leverenciersbeheer verbeteren

Het Procurement Team van Belron heeft een efficiënte manier ontwikkeld om de naleving van de Belron Code of Conduct (BCoC - Gedragscode van Belron) door de leveranciers te beoordelen. Het proces dat nu geïmplementeerd wordt, helpt aankopers bij de identificatie en categorisering van het risico dat gepaard gaat met hun leveranciers. Het webgestuurde systeem ACESIA wordt gebruikt om de naleving van de BCoC te evalueren en, indien nodig,  evaluaties en audits uit te voeren om de overeenstemming te controleren en het  risico efficiënt te beheren. Het systeem biedt gebruikers de mogelijkheid om rapporten op te stellen zodat de aankopers gemakkelijk duurzaamheid kunnen integreren in hun leveranciersevaluatie en  -beheer. Door een systeem in te voeren dat van kracht is binnen heel Belron, moeten internationale leveranciers hun evaluatie niet langer land per land uitvoeren, aangezien ze dit één keer kunnen doen en  kunnen uitwisselen. 

Carglass Frankrijk is dit nieuwe systeem aan het implementeren. Carglass Duitsland, Belron VK en Belron Canada hebben nu al bevestigd dat ze na het trekken van de eerste lessen als volgende dit systeem zullen gebruiken voor hun leveranciers. Het nieuwe systeem wordt ook gebruikt om de leveranciers te beoordelen die beheerd worden door het Central Purchasing Team, samen met een programma van audits ter plaatse voor de grootste en meest strategische leveranciers.